Nieuwsbrief

Het KMI gaat voor groene stroom

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut hecht uiterst veel belang aan milieubewust omspringen met energie.

Met dat doel voor ogen, werden er reeds in 2015 heel wat inspanningen gedaan om overal energiezuinige verlichting te plaatsen, met detectoren en timers om onnodig energieverbruik te vermijden, en geleidelijk aan ook over te schakelen naar een groene en ecologische energievoorziening.
Het instituut te Ukkel zelf, de weerstations, de radars en het Geofysisch Centrum te Dourbes (één van de wetenschappelijke diensten van het KMI) draaien sinds het begin van 2017 nu volledig op groene stroom.

 

Om hier grotendeels zelf in te voorzien zullen er in de loop van 2017 fotovoltaïsche panelen op de daken van de gebouwen te Ukkel geplaatst worden.
Het Geofysisch Centrum van het KMI te Dourbes produceert nu al groene stroom, gebruikmakend van 1224 zonnepanelen en beschikt aldus over het grootste zonnepanelenpark van Wallonië.

Aangezien de site van Dourbes volledig elektrisch verwarmd wordt, ontstond er een uitgesproken behoefte om er zonnepanelen te plaatsen. Temeer omdat het belangrijkste elektriciteitsverbruik er uiteraard overdag ligt, op het ogenblik dat de zonnepanelen hun stroom leveren.
In oktober 2012 werd er hierover een overeenkomst gesloten tussen 4 partners. Het KMI, Belspo, Fedesco en de Regie der Gebouwen tekenden voor een investering van 1 miljoen euro.
Het zonnepanelenpark van Dourbes is reeds actief sinds 2014.

 

Met deze inspanningen tracht het KMI een voorbeeld van milieubewust beleid te zijn.

Cookies opgeslagen