Over het KMI

Structuur

Het KMI bestaat uit 6 Wetenschappelijke Diensten, die elk onderverdeeld zijn in diensten. Informatie over de algemene directie en de beheersorganen vindt u ook op deze pagina.

Onze wetenschappelijke diensten

Waarnemingen

Deze dienst verzorgt de levering van betrouwbare meteorologische gegevens en gegevens van de samenstelling van de atmosfeer, draagt bij tot de ontwikkeling van nieuwe waarnemingsmethodes, publieke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek.

Weersvoorspellingen

Deze dienst is verantwoordelijk voor het afleveren van weersvoorspellingen en waarschuwingen.

Informatieverwerking en informatica-ondersteuning

Deze dienst bouwt de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur uit, nodig voor de operationele en wetenschappelijke opdrachten. Het creëert een omgeving die gestandaardiseerde verwerking en uitwisseling van informatie toelaat en de ontwikkeling van nieuwe methodes en hun toepassingen stimuleert.

Meteorologisch en klimatologisch onderzoek

Deze wetenschappelijke dienst doet onderzoek om onze kennis over weer en klimaat uit te breiden. 

Meteorologische en klimatologische inlichtingen

Deze dienst verzorgt het leveren van meteorologische, klimatologische en hydrologische diensten op een continue, betrouwbare, tijdige manier.

KMI te Dourbes

Betrouwbare innoverende metingen en onderzoek in Geomagnetisme, Ionosfeer en aanverwante domeinen voor de wetenschappelijke, industriële en publieke gemeenschappen.

Algemene directie

De algemene directie legt de algemene politiek en strategie van het KMI vast.

Beheersorganen

De beheersorganen bestaan uit de wetenschappelijke raad, de beheerscommissie en de jury.

Cookies opgeslagen