Over het KMI

Wetenschappelijke Dienst

Informatieverwerking en informatica-ondersteuning

Uitbouw van een evolutieve, up-to-date en bedrijfszekere informatica en telecommunicatie infrastructuur die, mits gepaste ondersteuning aan de gebruikers, toelaat om optimaal operationele en wetenschappelijke opdrachten uit te voeren, een omgeving creëert die een gestandaardiseerde verwerking en uitwisseling van informatie en gegevens toelaat en het ontwikkelen van nieuwe methodes en hun toepassingen stimuleert.

De Wetenschappelijke Dienst Informatieverwerking en informatica-ondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

Informatica, Infrastructuur en Telecommunicatie

De voornaamste activiteiten zijn:

 • De permanente opvolging van de evolutie van de informatica- en telecommunicatietechnologie
 • Het efficiënt beheer van de infrastructuur en ondersteuning van de gebruikers
 • De tijdige planning en de uitbouw van een infrastructuur die optimaal moet beantwoorden aan de noden van de gebruikers op het gebied van rekencapaciteit, opslagcapaciteit en archivering
 • Uitbouw van een telecommunicatie netwerk dat voldoet aan de vraag naar een soepele, snelle en efficiënte uitwisseling van informatie, zowel intern als extern

System Administrators

De voornaamste activiteiten zijn:

 • Het verzekeren van een bedrijfszekere en een beveiligde omgeving
 • De installatie en het beheer van specifieke toepassingssoftware rekening houdende met internationaal aanvaarde normen
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoek in verband met de relevante expertise van de directie ondersteunende diensten

Producten en Database

De voornaamste activiteiten zijn:

 • Nationale en internationale samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling.
 • De archivering van gegevens met behulp van o.a. een relationele databank.
 • Ontwikkeling en toepassing van technieken voor exploitatie van de data gearchiveerd in de databank.
 • De ontwikkeling van toepassingen voor de interne en externe gebruikers met inbegrip van grafische en visualisatietoepassingen.
 • Het begeleiden en ondersteunen van de gebruikers.
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoek in verband met de relevante expertise van de directie ondersteunende diensten.
 • Kwaliteitscontrole van gegevens en producten waarvoor de directie ondersteunende diensten verantwoordelijk is.
 • Migratie en beheer van nieuwe producten uit het onderzoek naar operationele implementaties.
 • ICT-beheer van websites en applicaties.

Contactpersonen

Dr. Daniel Gellens (FR), Hoofd van de Wetenschappelijke Dienst
Tel.: 02/373 05 01
Email: Daniel.Gellens[at]meteo.be

Emmanuel Strobbe (FR), Hoofd van de Diensten "Informatica, Infrastructuur en Telecommunicatie" en "System Administrators"
Tel.: 02/373 04 77
Email: Emmanuel.Strobbe[at]meteo.be

Stéphane Dekeyzer (FR), Hoofd van de Dienst Producten en Database
Tel.: 02/373 05 85
Email: Stephane.Dekeyzer[at]meteo.be

Nancy Ackerman (NL), secretariaat
Tel.: 02/373 67 42
Email: Nancy.Ackerman[at]meteo.be

Top

Cookies opgeslagen