Over het KMI

Samenwerking

Internationaal

Samenwerkingen tussen Nationale Meteorologische Instituten in de context van WMO, ECMWF, EUMETNET, EUMETSAT en ACCORD.

Federaal en regionaal

  • FED-tWIN: Versterkt de samenwerking tussen de universiteiten en de Federale Wetenschappelijke Instellingen door middel van gedeelde posities
  • Federale-regionale samenwerkingen dankzij samenwerkingsakkoorden met het Vlaamse en Waalse Gewest inzake kustvoorspellingen, hydrologische toepassingen en wegmonitoring
  • Meteorologische samenwerking met Skeyes en Meteo Wing (Belgische leger) ontwikkelt zich verder op vlak van gegevensuitwisseling en R&D

Cookies opgeslagen