Over het KMI

De uv-metingen van het KMI

Het zonlicht bestaat uit zichtbare en onzichtbare straling van verschillende golflengten. Een groot deel van deze straling wordt geblokkeerd door de atmosfeer. Enkel zichtbaar licht en een deel van de ultraviolette (uv) en infrarode straling bereiken het aardoppervlak. Ultraviolette straling is hoog-energetisch met een golflengtebereik tussen 200 en 400nm.

Het KMI meet sinds 1990 in Ukkel de intensiteit van de uv-straling aan het aardoppervlak met een Brewer spectrofotometer. De uv-index voor Ukkel wordt berekend aan de hand van deze metingen.

De twee Brewer spectrofotometers op het dak van het KMI te Ukkel.

De twee Brewer spectrofotometers op het dak van het KMI te Ukkel.

Onderstaande figuur toont de langetermijnreeks van de uv-index gemeten met de Brewer spectrofotometer te Ukkel tussen 1990 en 2018.

Gemeten uv-index te Ukkel (van 1990 tot 2018).

Gemeten uv-index te Ukkel (van 1990 tot 2018).

Cookies opgeslagen