Onderzoek

Ozon-, uv-, aerosolstudies en modellering van de samenstelling van de atmosfeer

Het KMI heeft een lange traditie van ozonwaarnemingen in de atmosfeer. Deze worden uitgevoerd zowel met uv-spectrofotometers (die de totale ozonkolom meten), als met ballonpeilingen (die het verticale profiel opmeten). Variaties in de hoeveelheid ozon in de atmosfeer beïnvloeden de intensiteit van de uv-straling die de grond bereikt. De spectrofotometers waarmee we de ozonkolom waarnemen, meten ook het spectrum van de uv-straling bij de grond. Niet alleen ozon, maar ook aerosoldeeltjes hebben door hun optische eigenschappen een invloed op de hoeveelheid inkomende uv-straling. Recent werden enkele instrumenten geïnstalleerd die een aantal fysische eigenschappen van aerosoldeeltjes in de atmosfeer in kaart brengen. Deze instrumenten meten bijvoorbeeld zowel het aantal en de grootte van deze deeltjes, als de absorptie en verstrooiing van licht. Een netwerk van 5 ceilometers in België monitort bovendien het verticale profiel van grotere aerosoldeeltjes (bv stof aangewaaid vanuit de Sahara, afkomstig van bosbranden of van vulkaanuitbarstingen).

Al deze instrumenten vereisen een zekere vorm van onderhoud en kwaliteitscontrole. De waarnemingen worden gebruikt in wetenschappelijke studies die bijvoorbeeld de tendensen op lange termijn in kaart brengen. Daarnaast wordt de verzamelde kennis over deze parameters gebruikt om voorspellingen te maken van de intensiteit van de uv-straling. Dit is belangrijk om de bevolking te informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen van hoge dosissen uv-straling.

Onze groep is o.a. ook verantwoordelijk voor de validatie van satellietproducten zoals ozonprofielen. Dit validatiewerk gebeurt in het kader van de Satellite Application Facility on Atmospheric Composition (AC SAF) van EUMETSAT, de Europese organisatie voor de ontwikkeling en het beheer van weersatellieten (https://acsaf.org).

Om de samenstelling van de atmosfeer en de variaties daarvan in ruimte en tijd beter te begrijpen gebruiken we modellen die de verspreiding (dispersie) van minderheidsbestanddelen (sporengassen, aerosoldeeltjes, pollen, …) in de atmosfeer beschrijven. Sommige van deze modellen worden tevens ingezet om de trajecten van pluimen van vulkaanuitbarstingen en chemische of nucleaire incidenten te volgen. Zo kunnen de beleidsverantwoordelijken en de bevolking geïnformeerd worden over de te verwachten verspreiding ervan en kunnen mogelijk schadelijke gevolgen ingeperkt worden.

We maken gebruik van het Silam model  (https://silam.fmi.fi) om pollenconcentraties (bio-aerosolen) te simuleren in samenwerking met Sciensano.

ir. Andy DELCLOO, PhD
Research Scientist & unit head ACM² 

Atmospheric Composition, Measurements and Modelling

Tel.: 02/373 05 96
E-mail: Andy.Delcloo [at] meteo.be

Cookies opgeslagen