Onderzoek

Risicoanalyse en duurzaamheid

Het onderzoek dat gevoerd wordt binnen de afdeling heeft betrekking tot de studie van hydrometeorologische risico’s (intense regenval, overstromingen en droogtes), via de analyse van de waarnemingen en sensitiviteitsstudies die met behulp van de hydrologische modellering gerealiseerd worden. De voorspelling van deze risico’s op middellange termijn alsook de evaluatie van de impact op de klimaatsveranderingen hebben als objectief de besluitvormers te informeren en bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling.

Kaart van de neerslagetotaal over 24u die een terugkeerperiode van 20 jaar voor België toont (mm).

Kaart van de neerslagetotaal over 24u die een terugkeerperiode van 20 jaar voor België toont (mm).

Voornaamste realisaties van de Dienst

 • Het tot stand brengen van de Intensiteit – Duur – Frequentie (IDF) krommen voor de neerslag in België, op basis van gegevens van pluviometers (dagelijkse gegevens), en pluviografen (gegevens om de 10 minuten); het aanmaken van extreme-waarden-statistieken van neerslag voor gans België.

 • De ontwikkeling en evaluatie van een systeem van probabilistische voorspellingen van debieten gebaseerd op het gebruik van ensemble-voorspellingen (EPS) van het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn (ECMWF) in een hydrologisch model.

 • Studie van de impact van de klimaatsveranderingen op de cyclus van het water in de bekkens van de Maas en de Schelde.

Vergelijking tussen de neerslagdata van de weerradar van het KMI te Wideumont en satelliet schattingen van het H-SAF project (H03 neerslagprodukt) voor 26 april 2016.

Vergelijking tussen de neerslagdata van de weerradar van het KMI te Wideumont en satelliet schattingen van het H-SAF project (H03 neerslagprodukt) voor 26 april 2016.

Voornaamste activiteiten

 • Ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voorafgaand aan hoogwaters: gebruik van ensemblevoorspellingen van het ECMWF om de risico’s voor hoogwater te evalueren voor de belangrijkste zijrivieren van de Maas en de Schelde; post processing technieken voor ensemblevoorspellingen.

 • Validatie van producten betreffende neerslag, bodemvochtigheid en sneeuw, afgeleid van gegevens van operationele meteorologische satellieten en bestemd voor de operationele hydrologie.

 • Evaluatie van het gebruik van deze producten in een hydrologisch model ; data-assimilatietechnieken voor bodemvochtigheid.

Hydrologische ensemble-voorspellingen: 51 mogelijke scenario's voor het Ourthe debiet in Tabreux (m³/s) voor de 9 komende dagen. Voorspelling van 31 december 2017.

Hydrologische ensemble-voorspellingen: 51 mogelijke scenario's voor het Ourthe debiet in Tabreux (m³/s) voor de 9 komende dagen. Voorspelling van 31 december 2017.

Intra-institutionele, nationale en internationale samenwerkingsverbanden

 • Met regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor waterbeheer voor de validatie van probabilistische voorspellingen van overstromingsrisico's.

 • Met een Consortium van hydrometeorologische instituten, universiteiten en Europese onderzoekscentra in het kader van het project «Satellite Application Facility on Support to Operational Hydrology and Water Management (H-SAF) » gesubsidieerd door Eumetsat.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van hydroland.

Contactpersonen

Dr Emmanuel Roulin
Tel : +32(0)2 3730554
E-mail : emmanuel.roulin[at]meteo.be

Dr Hans Van de Vyver
Tel : +32(0)2 3730543
E-mail : hans.vandevijver[at]meteo.be

Dr Pierre Baguis
Tel : +32(0)2 3730551
E-mail : pierre.baguis[at]meteo.be

Mr Joris Vandenbergh
Tel : +32(0)2 3730551
E-mail : joris.vandenbergh[at]meteo.be

Dr Gaston Demarée
Tél : +32(0)2 3730540
E-mail : gaston.demaree[at]meteo.be

Recente belangrijke publicaties

PUBLICATIES IN INTERNATIONALE TIJDSCHRIFTEN MET LEESCOMITÉ

  • Roulin, E. and S. Vannitsem, 2005: Skill of medium range hydrological ensemble prediction. J. Hydromet., 6, 729-744.
  • Baguis, P., E. Roulin, P. Willems and V. Ntegeka, 2010: Climate change scenarios for precipitation and potential evapotranspiration over central Belgium. Theor. Appl. Climatol., 99 (3-4), 273-286.
  • Van de Vyver, H. 2015: On the estimation of continuous 24-h precipitation maxima. Stochastic Environ. Res. Risk Assess., 29, 653--663 .
  • Van de Vyver, H., 2015: Bayesian estimation of rainfall intensity–duration–frequency relationships. J. Hydrol., 529, 1451—1463.
  • Van den Bergh, J. and E. Roulin, 2016: Postprocessing of Medium Range Hydrological Ensemble Forecasts Making Use of Reforecasts. Hydrology, 2016, 3(2), 21, doi:10.3390/hydrology3020021.
  • Zamani, S., A. Gobin, H. Van de Vyver and J. Gerlo, 2016: Atmospheric drought in Belgium - statistical analysis of precipitation deficit. Int. J. of Climatol., 36, 3056–3071.
  • Baguis, P. and E. Roulin, 2017: Soil Moisture Data Assimilation in a Hydrological Model: A Case Study in Belgium Using Large-Scale Satellite Data. Remote Sens., 9(8), 820, doi:10.3390/rs9080820.
  • Van de Vyver, H., 2018: A multiscaling–based intensity–duration–frequency model for extreme precipitation. Hydrol. Processes, 32, 1635–1647.
  • Van de Vyver, H. and J. Van den Bergh, 2018: The Gaussian copula model for the joint deficit index for droughts. J. Hydrol., 561, 987–999.

  Cookies opgeslagen