Onderzoek

Hydrometeorologie

Het KMI doet onderzoek op het gebied van de hydrometeorologie - die het verband tussen meteorologie en hydrologie bestudeert - en in het bredere veld van de studie van uitwisselingen van massa (zoals water en CO2) en energie (bijv. geassocieerd met het verdampingsproces) tussen de atmosfeer, het aardoppervlak en de ondergrond. Deze activiteiten maken gebruik van observaties (in-situ en door remote sensing) en geven aanleiding tot numerieke modelontwikkelingen.

De hydrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de mechanische, fysische en chemische kenmerken van water. Afhankelijk van het milieu (oceanen, gletsjers, rivieren, meren en de atmosfeer) komt water in verschillende vormen voor. De hydrologische cyclus verbindt de verschillende milieus door verschillende processen zoals verdamping, neerslag, evapotranspiratie van planten, percolatie of opslag in grondwater.

Buiten de regelmatige schommelingen, door bijvoorbeeld de dagelijkse cyclus of de seizoenen, kunnen bepaalde verschijnselen ook een duidelijke variabiliteit vertonen onder invloed van extreme gebeurtenissen (zoals overstromingen). Dit is de reden waarom er de afgelopen decennia steeds meer inspanningen zijn geleverd om hydrologische processen te formaliseren met behulp van (probalistische) wiskundige modellen met als doel het organiseren van informatie uit beschikbare waarnemingen, het beheren van middelen en het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie op http://hydroland.meteo.be.

Cookies opgeslagen