Over het KMI

Bliksemdetectiesysteem BELLS

Belgian Lightning Location System

Het KMI beschikt over een eigen bliksemdetectiesysteem genaamd BELLS (Belgian Lightning Location System), waarmee bliksemontladingen in real-time boven België in kaart worden gebracht.

Locatie van de verschillende sensoren in BELLS, met in het rood de SAFIR-sensoren en in het blauw de nieuwste LS7002-sensoren.
Voorbeeld van de visualisatie van de blikseminslagen.

Het KMI beheert al 25 jaar een bliksemdetectiesysteem met sensoren van het type SAFIR die zowel blikseminslagen naar de grond alsook de vaker voorkomende ontladingen in de wolken waarnemen. Het deel dat de ontladingen naar de grond detecteert was echter verouderd en is nu aangevuld met 5 nieuwe bliksemdetectiesensoren van het type Vaisala LS7002. Deze nieuwe sensoren staan verspreid opgesteld in België en registreren de elektromagnetische pulsen met lage frequentie die door bliksemontladingen worden uitgezonden. Door het combineren van de gegevens die iedere sensor doorstuurt naar de centrale computer te Ukkel, kan de juiste locatie van iedere bliksemontlading bepaald worden.

De laatst geplaatste sensor te Riemst, operationeel sinds 1 september 2017.
De sensor in Koksijde.

Zowel de nieuw geïnstalleerde sensoren als de verwerkingssoftware zijn state-of-the-art en vormen samen een nieuw en performant bliksemdetectiesysteem. BELLS kan meer dan 95% van de blikseminslagen detecteren met een locatienauwkeurigheid van 100 à 200 meter. Hiermee behoort BELLS tot één van de beste bliksemdetectienetwerken in Europa!

Cookies opgeslagen