Over het KMI

Weersvoorspellingen

De bescherming van mensen en goederen tegen gevaarlijke weerfenomenen staat centraal in de dienstverlening van het KMI.

Hoe?

 • Continue kwaliteitsverbetering door middel van onderzoek;
  • gaande van waarnemingen tot modelresultaten en voorspellingen,
  • combineren van technische en wetenschappelijke deskundigheid met de expertise van de meteorologen.
 • Operationele teams 24u/7d

Wat?

 • Meer lokale voorspellingen, in het bijzonder tijdens weerfenomenen die grote gevolgen hebben voor de samenleving.
 • Nieuwe communicatiekanalen:
  • verbetering van de beschikbaarheid van de voorspelling;
  • mogelijkheid om het grote publiek en de overheid zo snel mogelijk en op elk moment te bereiken.

Voor wie?

 • Burgers evenals privé- en publieke sectoren.
 • Specifieke gebruikers vragen eveneens ondersteuning bij welbepaalde activiteiten zoals transport, energiedistributie of productie van hernieuwbare energie.

Cookies opgeslagen