Over het KMI

Het handvest van de gebruiker van het KMI

Voor een nog betere dienstverlening engageert het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) zich tot het naleven van dit handvest. Ze omvat uw rechten als gebruiker van KMI diensten.

 • Het handvest wordt afgekondigd in alle lokalen bestemd voor de gebruikers van het KMI en wordt gepubliceerd op het internet. Indien de gebruiker hierom vraagt kan hij/zij een kopie van het handvest bekomen. Hiervoor dient de gebruiker zich te wenden tot het onthaal van het KMI (tel. : 02/373 05 08, e-mail : acc@meteo.be).
 • Het KMI is op werkdagen tussen 9 en 16u bereikbaar via haar algemeen nummer 02/373.05.08. In geval van afwezigheid, zullen de oproepen worden afgeleid naar een antwoordapparaat. Het KMI verspreidt via een automatisch antwoordapparaat (0900/27002 – 0.50€/min.) een “menu” met weerinformatie bestemd voor elk publiek.
 • Het KMI biedt haar dienstaanbod ook elektronisch aan (www.meteo.be).
 • Het KMI zal op een vraag naar informatie reageren binnen de 15 werkdagen.
 • Indien het KMI een vraag ontvangt die haar niet aanbelangt zal ze, indien mogelijk, deze vraag doorsturen naar de bevoegde overheidsdienst en de aanvrager hiervan op de hoogte brengen.
 • De communicatie met de gebruiker van KMI diensten verloopt via verscheidene kanalen zoals de elektronische post, de post, de telefoon en de fax. Alle (elektronische) briefwisseling zal de naam, de titel, het telefoonnummer en het elektronisch adres dragen van de persoon die het dossier behandelt.
 • Het KMI beschikt over een website die informatie biedt over de aangeboden dienstverlening. De website zal regelmatig worden bijgewerkt. Het KMI wil er op wijzen dat de aangeboden dienstverlening niet altijd gratis is.
 • Voor betalingen ontvangt u een factuur. Op de keerzijde van de factuur vindt u de algemene betalingsvoorwaarden terug. Dit geldt niet voor de verschillende SMS en 0900-diensten, waar de respectievelijke dienstverlening wordt gefactureerd via uw operator.
 • De kwaliteit van de geleverde diensten worden voortdurend geëvalueerd. Het KMI houdt rekening met de behoeften van haar gebruikers en past zich voortdurend aan de tevredenheid van haar gebruikers aan.
 • Het KMI vervult haar taken in alle openheid, zonder enige discriminatie en met respect voor de privacy van haar gebruikers.
 • Indien u denkt dat uw rechten geschonden zijn, kan u altijd een klacht indienen bij de jurist van het KMI. Hij is verplicht te reageren binnen de 15 kalenderdagen. De coördinaten zijn: dir@meteo.be.

Cookies opgeslagen