Over het KMI

Beheersorganen

Wetenschappelijke Raad

Voorzitter

 • Prof. Dr. J. Cornelis

Hoofd van de Instelling, dat ambtshalve lid is

 • Dr. D. Gellens

Leden van het leidinggevend personeel van de instelling

 • Dr. S. Spassov
 • Dr. S. Vannitsem
 • Dr. P. Termonia
 • Dr. D. Dehenauw
 • Dr. S. Nevens

Wetenschappelijke prominenten gekozen buiten de instelling

 • Prof. Dr. J-P. Van Ypersele
 • Prof. Dr. H. Dejonghe
 • Prof. Dr. F. Pattyn
 • Prof. Dr. C. Maes
 • Prof. Dr. B. Tychon

Beheerscommissie

Stemgerechtigde leden:

 • De heer F. Monteny, voorzitter
 • Dr. D. Gellens, ondervoorzitter
 • Dr. R. Van der Linden, ondervoorzitter
 • Dr. M. De Mazière, ondervoorzitter
 • De heer E. Moeyaert, Inspecteur van Financiën
 • De heer M. Praet
 • De heer T. Mary
 • De heer J.-L. Migeot

Jury

Voorzitster:

 • De heer W.Ziarko

Hoofd van de instelling, dat ambtshalve lid is:

 • Dr. D. Gellens

Wetenschappelijke prominenten gekozen buiten de instelling:

 • Prof. Dr. H. Goose
 • Prof. Dr. P. De Maeyer

Cookies opgeslagen