Structuur

Informatica-infrastructuur en telecommunicatie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhoud van een evolutieve, up to date en bedrijfszekere informatica- en telecommunicatie infrastructuur. Deze moet toelaten de operationele en de wetenschappelijke opdrachten van de instelling op een optimale manier uit te voeren.

Voornaamste activiteiten

  • De permanente opvolging van de evolutie van de informatica- en telecommunicatietechnologie;
  • Het efficiënt beheer van de infrastructuur en ondersteuning van de gebruikers;
  • Het verzekeren van een bedrijfszekere en een beveiligde omgeving;
  • De tijdige planning en de uitbouw van een infrastructuur die optimaal moet beantwoorden aan de noden van de gebruikers op het gebied van rekencapaciteit, opslagcapaciteit en archivering;
  • Uitbouw van een telecommunicatie netwerk dat voldoet aan de vraag naar een soepele, snelle en efficiënte uitwisseling van informatie, zowel intern als extern;
  • Nationale en internationale samenwerking op het gebied van telecommunicatie en gegevensuitwisseling.

Contactpersoon

Emmanuel Strobbe (FR)

Tel.: 02/373 04 77
Fax: 02/374 75 62
E-mail: Emmanuel.Strobbe[at]meteo.be

 

Top

Cookies opgeslagen