Nieuwsbrief

Uniek smart mobility project met focus op gevaarlijk weer uit de startblokken!

Een consortium van onderzoeks- en bedrijfspartners slaat de handen in elkaar voor een uniek project om de veiligheid op de weg te verbeteren. In het project zullen sensordata van wagens worden gebruikt om real-time waarschuwingen te genereren voor heel lokale weerfenomenen (bijv. slechte zichtbaarheid, hagel) of voor een gevaarlijke toestand van de weg (bijv. gladheid, sneeuw). Het project kreeg de naam Secure and Accurate Road Weather Services (SARWS) en wordt deels gefinancierd door de deelnemende bedrijven en het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid. Binnen het project zijn IDLab (een imec onderzoeksgroep aan de UAntwerpen) en Verhaert (een innovatie- en productontwikkelingsbedrijf) de leidende partners voor resp. het onderzoeksluik en het ontwikkelingsluik. Zij worden bijgestaan door partners Be-Mobile, Inuits, bpost en het KMI, die elk met hun unieke competenties bijdragen aan het uitwerken van de totaaloplossing.

In een initiële opstelling zal er een proefproject worden gerealiseerd waarbij 30 bestelwagens van bpost worden uitgerust met een zgn. in-car smart sensor node (ICSSN) die momenteel in ontwikkeling is bij Verhaert, in samenwerking met imec. Deze ICSSN combineert de gegevens van de wagen met extra sensoren die in of op de wagen zullen gemonteerd worden. De know-how van softwareleverancier en IoT-specialist Inuits zal, samen met imec, zorgen voor de infrastructuur om deze informatiestroom tijdens het traject van de wagen naar het centrale dataplatform om te vormen van data naar intelligentie op basis van gedistribueerde artificiële intelligentie en andere dataverwerkingsmethodieken.
Op deze datainfrastructuur zal tevens de conversie gebeuren van deze intelligentie naar de weersinformatie. Machine learning algoritmes zullen worden ingezet om nuttige weersinformatie te bekomen uit de verzamelde data. Hiervoor zal de expertise van smart mobility expert Be-Mobile en imec worden ingezet. Verhaert onderzoekt daarenboven de algoritme-mogelijkheden naar data-gedreven weersvoorspellingen. Bij imec zal er tevens onderzoek worden gedaan naar verandering in voertuigdynamiek en gebruikersgedrag in functie van de weercondities. Deze kennis kan dan weer verder aangewend worden om bestuurders te begeleiden naar een veiligere deelname aan het verkeer. Naast het verhogen van de veiligheid van haar eigen bestuurders, onderzoekt bpost ook hoe het haar voertuigen, die continu overal rondrijden, kan inschakelen als mobiel sensing platform zoals het dit nu ook al doet voor het meten van luchtkwaliteit.

De heel lokale weersinformatie die bovendien in real-time beschikbaar is, zal in verschillende innovatieve toepassingen worden aangewend. Vooreerst is er een duidelijke impact te verwachten op het vlak van verkeersveiligheid. Be-Mobile is een belangrijke speler in Europa die de mobiliteitsoplossingen van vandaag en morgen creëert. Waar wegbeheerders, autoconstructeurs en weggebruikers vroeger elk hun ding deden, brengt Be-Mobile de belangen van deze verschillende actoren nu samen. Be-Mobile zal de weersinformatie opnemen in haar bestaande diensten en op die manier relevante informatie in real-time kunnen delen met weggebruikers, wegbeheerders en andere stakeholders.

Verhaert zal de gegevens eveneens aanwenden om slimme applicaties met hyperlokale en real-time weersvoorspelling te ontwikkelen voor in-car services en smart mobility toepassingen. Het KMI tenslotte zal de weersgegevens aanwenden om de bestaande meteorologische voorspellingsmodellen van extra input te voorzien, te valideren, en verder te verfijnen.

Het is duidelijk dat elke partner een onmisbare schakel vormt in het project. De berichten die onlangs over het project in de media verschenen, hebben slechts één aspect (de postwagens) belicht van dit boeiende en innoverende project. Het hele project dekt echter de complete keten vertrekkende van de sensorische aspecten in de wagen, over het IoT aspect, de state-of-the-art dataverwerking en intelligentie, en de feedback-loop naar de uiteindelijke gebruiker van de weginfrastructuur. Bovendien kadert het in een groter, internationaal project van 30 partners in 7 landen, met dezelfde naam. De kick-off van dit internationale project is voorzien voor eind januari 2019 in Parijs.

Partners van het SARWS consortium, met contactgegevens
IDLab (Een imec onderzoeksgroep aan de UAntwerpen) http://idlab.technology peter.hellinckx@uantwerpen.be
Verhaert www.verhaert.com lieven.claeys@verhaert.com
Inuits www.inuits.eu jacke@inuits.eu
Be-Mobile www.be-mobile.com steven.logghe@be-mobile.com
bpost www.bpost.be henk.joye@bpost.be
KMI www.meteo.be ui@meteo.be

Cookies opgeslagen