Nieuwsbrief

23 maart 2020, World Meteorological Day

Tel elke druppel, elke druppel telt!

De 'Wereld Meteorologische Dag' (World Meteorological Day) wordt jaarlijks gehouden op 23 maart en herinnert aan de oprichting van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het jaar 2020 staat in teken van klimaat en water.

Zoetwater is essentieel voor het leven op aarde. Gemiddeld kan een mens niet meer dan drie dagen zonder water overleven. Water is essentieel voor de productie van ons voedsel, vrijwel al onze goederen en diensten en voor het milieu.

De wereld wordt nu geconfronteerd met toenemende uitdagingen als gevolg van waterstress, overstromingen en droogte en gebrek aan toegang tot propere watervoorraden. Er is dringend behoefte aan een verbetering van de voorspelling, de monitoring en het beheer van watervoorraden en aan de aanpak van wateroverlast, watertekort of vervuild water.

Dit jaar wordt de nadruk gelegd op klimaat- en waterbeheer op een meer gecoördineerde en duurzame manier omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide vormen de kern van wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en rampenrisicovermindering.

Bezoek de WMO-website voor meer informatie over deze werelddag:

Cookies opgeslagen