Nieuwsbrief

Het gebruik van de waarnemingen uit de app om de kwaliteit van de voorspellingen te toetsen

Het KMI biedt voor elke Belgische gemeente en voor elk uur tot 2 dagen vooruit gedetailleerde voorspellingen aan via de KMI-app en -website. Deze uurlijkse voorspellingen geven onder andere de windsnelheid en –richting, de temperatuur, de neerslagkans, het weerbeeld, ... Het weerbeeld wordt symbolisch weergegeven met een icoontje.

Sinds augustus 2019 is het mogelijk om als gebruiker van de app zelf waarnemingen door te geven. Op deze waarnemingen wordt een kwaliteitscontrole toegepast om de ongeloofwaardige of twijfelachtige waarnemingen eruit te filteren. Het resultaat is een zeer nuttige dataset van waarnemingen, gekoppeld aan een plaats en tijd. Deze kunnen gebruikt worden voor toepassingen zoals de verificatie van weersvoorspellingen.

Hoe is dit tot stand gekomen?

Elke waarneming die de kwaliteitscontrole doorstaan heeft, kan gekoppeld worden aan de voorspelling. Aan dit koppel werd een score gegeven, met 1.0 voor een perfecte voorspelling en 0.0 voor een uiterst slechte voorspelling.

Aangezien de voorspellingen een aantal keer per dag kunnen veranderen, bijvoorbeeld door het gebruiken van een recentere uitvoer van een bepaald model, is er voor gekozen om slechts 1 voorspelling per dag te toetsen aan de waarnemingen, namelijk deze van 6 UTC. De scores worden uitgemiddeld per provincie of voor heel België. Er zijn namelijk gebieden waar er merkbaar minder waarnemingen worden gemaakt, vaak in de streken met een lagere bevolkingsdichtheid, waardoor het niet zinvol is om naar de scores van afzonderlijke gemeentes te kijken.

Enkele resultaten:

Ter illustratie geeft figuur 1 de scores uitgemiddeld over België per uur voor elke dag van juli 2021.

Figuur 1: de scores van de voorspellingen van de app voor elke dag van de maand juli 2021. De app scoort op sommige dagen beter dan andere dagen, in functie van de weersituatie. Periode 1 (rood): onstabiele periode met een trog over West-Europa. Periode 2 (groen): geblokkeerd patroon met een lagedruksysteem dat zich ontwikkelt uit een uitzakkende hoogtetrog van koude polaire lucht. Periode 3 (paars): stabiel hogedrukweer. Periode 4 (blauw): onstabiel weerregime.

Figuur 1: de scores van de voorspellingen van de app voor elke dag van de maand juli 2021. De app scoort op sommige dagen beter dan andere dagen, in functie van de weersituatie. Periode 1 (rood): onstabiele periode met een trog over West-Europa. Periode 2 (groen): geblokkeerd patroon met een lagedruksysteem dat zich ontwikkelt uit een uitzakkende hoogtetrog van koude polaire lucht. Periode 3 (paars): stabiel hogedrukweer. Periode 4 (blauw): onstabiel weerregime.

Hierop is duidelijk te zien dat de voorspellingen op sommige dagen beter zijn dan op andere dagen. In de eerste 11 dagen was het onstabiel met vaak plaatselijke buien, die moeilijk exact te voorspellen zijn waardoor de scores wat lager liggen. Hierna volgde een periode met regenweer, wat beter te voorspellen is. Daarna, van 16 juli tot en met 22 juli, domineerde een hogedrukgebied ons weer waardoor de scores nog hoger liggen. Er was soms wel een kleine terugval te zien in het midden van de dag. Dit komt omdat het weermodel de vorming van stapelwolken in de namiddag vaak overschatte (zie ook figuur 2). De laatste dagen van de maand werd het opnieuw onstabiel met buien, en dus een wat lagere score.

Figuur 2: links: voorspellingen voor 20 juli 2021 13UTC (geel = zonnig, grijs = zwaarbewolkt). Rechts: de waarnemingen uit de app met per gemeente de meest frequente waarneming, overal zonnig.

Figuur 2: links: voorspellingen voor 20 juli 2021 13UTC (geel = zonnig, grijs = zwaarbewolkt). Rechts: de waarnemingen uit de app met per gemeente de meest frequente waarneming, overal zonnig.

De samenhang met de weersituatie is ook schematisch weergegeven in figuur 3. Elke dag in juli 2021 is weergegeven als een stip. Voor elke dag werd het percentage neerslag-icoontjes, bewolkte-icoontjes en zonnige-icoontjes van de voorspellingen berekend. De dagen die nabij de 0% neerslag-as liggen scoren gemiddeld beter dan de dagen met een gemengde (en dus wisselvalliger en onstabiel) weertype.

Figuur 3: score van de voorspellingen voor elke dag van de maand juli 2021. Elke dag werd ingedeeld in proporties regen-icoontjes (precipitation), bewolkte-icoontjes (cloudy), en zonnige icoontjes (sunny).

Figuur 3: score van de voorspellingen voor elke dag van de maand juli 2021. Elke dag werd ingedeeld in proporties regen-icoontjes (precipitation), bewolkte-icoontjes (cloudy), en zonnige icoontjes (sunny).

Cookies opgeslagen