Nieuwsbrief

Twee nieuwe Europese projecten om bij het KMI doctoraatstudenten op te leiden omtrent klimaatthema’s

Kennis over de evolutie van het klimaat en het voorkomen van extreme weergebeurtenissen, zoals de hevige regenval in België dat zich voordeed in juli 2021, is van cruciaal belang voor een adequaat beheer van toekomstige crisissituaties en het beperken van de mogelijke gevolgen.

In deze context past ook de opleiding van jonge doctorandi. Zo ontving het KMI recent Europese financiering voor de aanwerving van doctorandi. Meer specifiek kadert de financiering in het Europese programma "Horizon 2020", van het programma "Innovative Training Network (ITN)" van de Europese Commissie. De projecten binnen dit programma zijn gericht op netwerking tussen universiteiten en onderzoekcentra omtrent een specifiek thema en met een focus op de opleiding van jonge doctorandi. Een voordeel van dit soort projecten is dat deze jonge onderzoekers een netwerk van collega's kunnen uitbouwen waarmee ze in de toekomst kunnen samenwerken.

Het eerste project, CriticalEarth, heeft als doel doctoraatstudenten op te leiden om inzicht te verwerven in het ontstaan en de voorspelling van snelle veranderingen (‘tipping points’ in het Engels of kantelpunten in het Nederlands) die kunnen optreden in de evolutie van het klimaat in Europa en de rest van de wereld. Dit project brengt 12 onderzoekscentra en universiteiten samen om hierbij 15 doctoraatstudenten op te leiden in dit onderwerp. Voor het KMI is het de bedoeling om beter inzicht te krijgen in fenomenen zoals de Noord-Atlantische Oscillatie of de invloed van klimaatverandering op het optreden van atmosferische blokkades. Dit project zal hoofdzakelijk worden geleid door de heer Oisin Hamilton. De eerste opleidingsbijeenkomst vond plaats in Kopenhagen in oktober 2021, waar op dat moment de COVID-19 beperkingen de studenten en promotoren toch toelieten om fysiek samen te komen (foto 1).

Foto 1 : Doctorandi en promotoren in het Hotel Hornbækhus te Kopenhagen tijdens de eerste opleidingsbijeenkomst van het ‘Critical Earth’ project dat doorging van 25 tot 29 oktober (op dat moment lieten de COVID-19 beperkingen in Denemarken een fysieke meeting toe).

Foto 1 : Doctorandi en promotoren in het Hotel Hornbækhus te Kopenhagen tijdens de eerste opleidingsbijeenkomst van het ‘Critical Earth’ project dat doorging van 25 tot 29 oktober (op dat moment lieten de COVID-19 beperkingen in Denemarken een fysieke meeting toe).

Het tweede project, EDIPI, dat hetzelfde opzet kent als het CriticalEarth project, bestaat erin doctoraatstudenten op te leiden in de analyse en het begrip van klimaatveranderingen en atmosferische extremen (temperatuur, wind, neerslag, enz.) en dit met behulp van innovatieve methoden. Dit project brengt 9 verschillende instellingen samen en ondersteunt de opleiding van 14 doctoraatstudenten. De bijdrage van het KMI zal erin bestaan om de veranderingen in de voorspelbaarheid van de atmosfeer onder invloed van de klimaatverandering te analyseren en meer specifiek de eigenschappen van atmosferische situaties met een hoge en lage voorspelbaarheid. De eerste opleidingsbijeenkomst vond plaats in november 2021 in Uppsala, Zweden, waar op dat moment eveneens de COVID-19 beperkingen een fysieke meeting toelieten (zie foto 2).

Foto 2 : Doctorandi en promotoren aan de universiteit van Uppsala in Zweden tijdens de eerste opleidingsbijeenkomst van het ‘EDIPI’ project dat doorging van 15 tot 19 november 2021 (op dat moment lieten de COVID-19 beperkingen in Zweden een fysieke meeting toe).

Foto 2 : Doctorandi en promotoren aan de universiteit van Uppsala in Zweden tijdens de eerste opleidingsbijeenkomst van het ‘EDIPI’ project dat doorging van 15 tot 19 november 2021 (op dat moment lieten de COVID-19 beperkingen in Zweden een fysieke meeting toe).

Deze verschillende projecten zullen bijdragen tot de opleiding van onze toekomstige onderzoekers in Europa, mede dankzij de prioriteit die het KMI geeft aan de opleiding van de jongere generatie.

Cookies opgeslagen