Nieuwsbrief

Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in België

In november 2022 werd het Klimaatcentrum geopend op de RuimtePool in Ukkel, op initiatief van Thomas Dermine, de Belgische Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid.

België beschikt over onderzoekscentra en kennisinstellingen van wereldklasse die zich bezighouden met het klimaat. Het Klimaatcentrum zal het klimaatonderzoek dat in België gebeurt (aan de federale wetenschappelijke instellingen, waaronder het KMI, maar ook in de Belgische universiteiten) nog beter in kaart brengen, op elkaar afstemmen en coördineren. Het Klimaatcentrum wil de zichtbaarheid en het prestige van klimaatonderzoek nog verder versterken.

Daarnaast zal het Klimaatcentrum er voor zorgen dat klimaatgerichte acties rekening houden met de wetenschappelijke kennis en knowhow over het onderwerp. Het centrum zal erop toezien dat er een betere kennisoverdracht gebeurt naar policy makers, maar ook naar de publieke en private sector, alsook naar de media en het grote publiek.

Tenslotte mikt het Klimaatcentrum ook op een wisselwerking in de omgekeerde richting. Feedback en input van decision makers naar de wetenschappelijke wereld moeten ervoor zorgen dat het toekomstig klimaatonderzoek in België afgestemd blijft op de maatschappelijke behoeften.

Op die manier wil het Klimaatcentrum het epicentrum worden van klimaatonderzoek in België én daarbuiten, en maximaal bijdragen aan klimaatadaptatie en –mitigatie.

Tal van concrete acties staan de volgende maanden op de agenda. Het openstellen van gegevensdatabanken zal toelaten dat iedereen die dat wil, toegang heeft tot cijfers en data over de evolutie van het klimaat in België. Daarnaast zal klimaatonderzoek dat in België gebeurt, aan de hand van een mapping voor de eerste keer in beeld worden gebracht, en de informatie zal toegankelijk zijn voor beleidsmakers en alle andere betrokken stakeholders. En de voorbereidingen zijn volop aan de gang voor de eerste grote interdisciplinaire conferentie omtrent klimaatwetenschap en de impact ervan. Zowel de wetenschapswereld, de openbare sector én de privésector zullen daarbij uitgenodigd worden.

Valérie Trouet en Ella Jamsin nemen samen de leiding over het Klimaatcentrum. Prof. Dr. Valérie Trouet behaalde een doctoraat in Bio-ingenieurswetenschappen aan de KULeuven. Daarna was ze hoogleraar in het Dendrochronologisch Laboratorium van de Universiteit van Arizona (VS). Ze bestudeerde er de evolutie van het klimaat in het verleden door het analyseren van boomringen (dendroklimatologie). In 2020 schreef Valérie Trouet hierover een boek voor het grote publiek (Tree Story/Wat bomen ons vertellen).

 

Bron foto: Nathan de Fortunado

“Het Belgisch Klimaatcentrum biedt een unieke kans om met mijn expertise optimaal bij te dragen tot concrete oplossingen met impact voor de klimaatproblematiek en om dringende en noodzakelijke bruggen te bouwen tussen klimaatwetenschap en -beleid”, aldus Valerie Trouet.

Ella Jamsin is doctor in de natuurkunde aan de Université Libre de Bruxelles. Haar proefschrift ging over de studie van zwarte gaten. Vervolgens richtte zij haar carrière op duurzame ontwikkeling en de circulaire economie, met name bij de Ellen MacArthur Foundation. Ze was ook assistent-professor in Design voor duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Delft (Nederland), en werkte als zelfstandig consultant voor klimaatvraagstukken.

“Het Klimaatcentrum komt op een cruciaal moment. Cijfers over de recente hitterecords tonen ons de omvang van het probleem. Maar de wetenschap reikt ook oplossingen aan, zowel om de impact van klimaatverandering te beperken, als om ons optimaal aan te passen aan deze realiteit. Hieraan kunnen bijdragen is fascinerend”, aldus Ella Jamsin.

Het Klimaatcentrum heeft onderdak gekregen in de voormalige directeurswoning van het KMI, op de site in Ukkel. Voor de werking van centrum is een jaarlijks budget van twee miljoen euro voorzien door de federale overheid. Momenteel telt telt het Klimaatcentrum 8 medewerkers, maar er zijn nog bijkomende aanwervingen gepland in de volgende maanden.

Voor meer informatie, surf naar www.climatecentre.be

Cookies opgeslagen