Nieuwsbrief

Bliksem in België

Deze kaart toont per gemeente het gemiddeld aantal waargenomen grondontladingen, gebaseerd op waarnemingen verkregen tijdens de periode 2004-2013 met behulp van het bliksemnetwerk van het KMI.

Wanneer we kijken naar de ruimtelijke verdeling, dan zien we dat deze varieert tussen 0.3 inslagen per jaar per km² voor gemeenten gelegen in het westen van België en deze verhoogt tot 1.2 inslagen per jaar per km² naar het oosten toe. De gemiddelde waarde bedraagt ongeveer 0.7 inslagen per jaar per km². De ruimtelijke verdeling volgt in zekere mate de topografie van België, waarbij de hoogste waarden worden waargenomen in gebieden op grotere hoogte. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien hoogteverschillen in het landschap de ontwikkeling van donderwolken beïnvloeden.

Click op uw gemeente om het aantal grondontladingen te ontdekken!

Cookies opgeslagen