Nieuwsoverzicht

KMI-medewerkster behaalt doctoraat

KMI-medewerkster Julie Berckmans behaalde op 22 maart 2018 haar doctoraatstitel aan de Universiteit van Antwerpen. Ze verdedigde met succes haar thesis “Modelling land-atmosphere interactions; Impacts of near future land use and climate change over Western Europe”.

Haar onderzoeksproject werd gefinancierd door BELSPO in het kader van het project MASC. Dr. Berckmans onderzocht in welke mate het operationele weermodel van het KMI (i.e. ALARO-0) het regionale klimaat beter kan weergeven door een meer gedetailleerde voorstelling van het landoppervlak. Hiervoor werd het model « SURFEX » gekoppeld aan het weermodel ALARO-0. De conclusies en resultaten van Dr. Berckmans' werk tonen aan dat ALARO-0, gekoppeld aan SURFEX, inderdaad een meerwaarde geeft voor regionale klimaatmodellering in West-Europa.

Dr. Julie Berckmans in het midden.

Dr. Julie Berckmans in het midden.

Door de gedetailleerde weergave van het landoppervlak op te nemen in de modellen, maakt Dr. Berckmans het mogelijk om op lokale schaal te bekijken hoe de temperatuur en neerslag de komende decennia zullen veranderen. Zij besluit dat de impact van klimaatverandering zich sterker manifesteert voor stedelijke gebieden ten opzichte van plattelandsgebieden.

 

Het KMI wenst Julie een dikke proficat!

Cookies opgeslagen