Nieuwsoverzicht

Het KMI neemt deel aan twee Belgische projecten om modellen te ontwikkelen voor de planning van een efficiënte en hernieuwbare energietoekomst voor België

Het Energietransitiefonds zal, op aanbeveling van Minister voor Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem en de Ministerraad, een aantal wetenschappelijke projecten financieren om modellen te ontwikkelen die zullen toelaten om het Belgische energiebeleid uit te stippelen voor de komende decennia.

Het KMI zal bijdragen tot het BREGILAB project en het EPOC 2030-2050 project. Die projecten zullen de bestaande wetenschappelijke expertise van hernieuwbare energie van een 14-tal wetenschappelijke instellingen in België bundelen en zullen gecoördineerd worden door Energyville.

De projecten zullen alle aspecten van de energieproductie in rekening brengen, gaande van kostefficiënte manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de garantie van een constante energielevering met oplossingen die de energierekeningen van de gebruikers onder controle zullen houden. Daarbij worden scenario’s van toekomstige technologische ontwikkelingen uitgewerkt, onder andere de evolutie van energieopslag in batterijen.

Het KMI zal de klimatologische expertise leveren die noodzakelijk is om een optimale beslissing te kunnen nemen inzake duurzame ontwikkeling. Deze bijdrage sluit nauw aan bij het milieubeleid en het managementsysteem van het KMI.

Cookies opgeslagen