De vooruitzichten voor 2100 volgens verschillende klimaatscenario's

Om het toekomstig klimaat te voorspellen worden verschillende klimaatscenario's gebruikt. De evolutie tot 2100 van de gemiddelde temperatuur en gemiddelde neerslag per jaar en per seizoen volgens deze scenario's kan je nu raadplegen op de pagina van de klimaatvooruitzichten voor 2100 op onze website.

Wat bedoelen klimaatexperts juist met de klimaatscenario's?

De RCP scenario's (Representative Concentration Pathway) zijn scenario's die de ontwikkeling van de concentraties van broeikasgassen in de toekomst beschrijven en die gebruikt worden in het vijfde IPCC-rapport. Atmosferische modellen kunnen dan het toekomstig klimaat modelleren aan de hand van de verschillende evolutieprofielen van de concentraties van broeikasgassen. Deze modelleringen (ook projecties of klimaatscenario's genoemd) kwantificeren de verwachte klimaatveranderingen ten gevolge van veranderingen van de atmosferische samenstelling.

Projecties voor België

Wat zou de impact zijn voor België volgens deze scenarios? Onze experts baseerden zich op de resultaten verkregen door het ALARO-model.
Indien we zoals vandaag blijven leven, en dus niets ondernemen om de klimaatopwarming tegen te gaan, voorspellen klimaatexperts dat het klimaat volgens het RCP8.5 projectie (of het zogenaamde business-as-usual scenario) zal evolueren. Dit betekent:

  • Een opwarming van 4.5 °C van de gemiddelde temperatuur t.o.v. de periode 1961-1990.
  • Een grotere stijging van de temperatuur in de winter dan in de zomer.
  • Nattere winters en geen of lichte daling van de neerslag in de zomer.

Evolutie van de gemiddelde temperatuur in België (ten opzichte van de normale 1961-1990) voor de periode 1951-2100. De lijnen stemmen overeen met het verloop van de geobserveerde temperaturen in het verleden. Voor de toekomst tonen ze het verloop van de gemodelleerde temperaturen volgens verschillende broeikasgasscenario’s. De verticale rode en blauwe balken zijn de geobserveerde jaargemiddelden tot 2018.

Cookies opgeslagen