Het KMI houdt neutronen nauwlettend in de gaten: nieuw instrument ingehuldigd door Thomas Dermine

De nieuwe neutronenmonitor zorgt voor een continue meting van de intensiteit van kosmische straling die de atmosfeer van de aarde raakt en werd op woensdag 17 november 2021 ingehuldigd door de Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, op het initiatief en in aanwezigheid van de heer Jean-Marc Delizée, federaal afgevaardigde, de directeur van het KMI Daniel Gellens en de burgemeester van de gemeente Viroinval Baudouin Schellen.

We danken hen voor hun aanwezigheid en hun steun bij het uitvoeren van dit langetermijnproject!

De nieuwe neutronenmonitor van het KMI

De nieuwe neutronenmonitor van het KMI

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) staat vooral bekend voor de weersvoorspellingen en de meteorolische waarnemingen, maar het grote publiek weet meestal niet dat één van de departementen van het KMI actief is in Dourbes, in de gemeente Viroinval in de provincie Namen.

Het Geofysisch Centrum van het KMI te Dourbes bestudeert gebieden die verschillen van meteorologie of klimatologie maar die er toch mee verbonden zijn, zoals het omgevingsmagnetisme, metingen van het aardmagnetisme, het ontwerp en de ontwikkeling van wetenschappelijke instrumenten, pieken, de ionosfeer en het ruimteweer.

Één aspect van het ruimteweer wordt op de voet gevolgd door onze collega's uit Dourbes: het meten en bestuderen van kosmische straling. De “kosmische stralen”… dit alles lijkt ver verwijderd van onze dagelijkse beslommeringen, en toch! Het ruimteweer kan niet door onze zintuigen worden waargenomen, maar wel door onze technologie. Met uitzondering van een klein deel van de individuen die gevoelig zijn voor geomagnetische stormen, zal een ruimteweergebeurtenis over het algemeen onopgemerkt blijven door de meerderheid van de bevolking.

Bepaalde gebeurtenissen, zoals zonnestormen, kunnen echter de normale werking van bepaalde technologieën verstoren. Dit zijn bovendien technologiën waarvan we in toenemende mate afhankelijk zijn, zoals telecommunicatie, navigatie, transport van elektriciteit, betrouwbaarheid en storingen van elektronica. Ruimteweergebeurtenissen worden nauwlettend gevolgd vanwege hun belang voor de veiligheid van lucht- en spoorvervoer en het beheer van het elektriciteitsnet. Het KMI is al enkele jaren een erkende leverancier van ruimteweerdata.

Cookies opgeslagen