Imkers werken met de zwarte bij op het KMI

De imkers van de organisatie Mellifica kwamen een woordje uitleg geven over de zwarte bij en de bijenteelt op het KMI. De imkers zorgen voor 6 bijenkorven die in het najaar van 2018 werden geïnstalleerd op de site van het KMI. Een succes, wants slechts één van de bijenkolonies heeft de winter niet overleefd.

Presentatie door de imkers van Mellifica over de zwarte bij.

De zwarte bij

De zwarte bij (Apis mellifera mellifera) is de West-Europese ondersoort van de honingbij. In België is de zwarte bij een inheemse bijeensoort die in de loop van de geschiedenis de aanpassingskenmerken verworven heeft die nodig zijn om te overleven. Deze aanpassing aan ons klimaat heeft geleid tot een natuurlijke specifieke genetische selectie.

Overleven in de stad

De zwarte bij voedt zich hoofdzakelijk met de bloemen van grote bomen. Ze vliegt tot 3km ver om nectar te vinden.

Het plateau van Ukkel is gelegen in een stedelijke omgeving, maar waar veel bomen aanwezig zijn. Bovendien is de bloei van de bomen in de stad over een langere periode uitgespreid dan op het platteland, waar nectarbronnen door de massale monocultuur slechts tijdens beperkte periodes beschikbaar is.

De honingbij is één van de economisch meest belangrijke bestuivers en draagt aanzienlijk bij tot het behoud van de biodiversiteit van de flora en de stabiliteit van de ecosystemen. Ook de mens maakt dankbaar gebruik van deze ecosysteemdiensten.

Bescherm de bijen

Het afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken:

  • de Varroa-mijt (een parasiet)
  • kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu
  • gebruik van pesticiden door de mens

Cookies opgeslagen