KMI lanceert gemeentelijke weerflashes

Het KMI heeft een nieuw systeem ontworpen om per Belgische gemeente via een weerflash op smartphone van 10 minuten tot maximum één uur vooraf te informeren over de komst van intense neerslag of winterse neerslag, al dan niet in combinatie met onweer of hagel, die mogelijk hinder of overlast kan veroorzaken.

De belangrijkste taak van het KMI is de bevolking zo goed mogelijk in te lichten over het weer en de eventuele risico’s die ermee gepaard gaan. Hoe meer een belangrijk weerfenomeen nadert, hoe preciezer de voorspellingen zijn. Weerfenomenen zoals intense neerslag kunnen op zeer lokale schaal slechts kort vooraf met een voldoende betrouwbaarheid voorspeld worden, dus wordt het zaak dit snel te doen door het sturen van een weerflash die we rechtstreeks bij de burger brengen via onze  gratis app.

Wat zijn weerflashes?

De weerflashes zijn korte tekstberichten met een omschrijving van de weerrisico's en het tijdstip van aanvang van de verwachte neerslag, al dan niet in combinatie met onweer of hagel. Ze worden gegenereerd via intelligente nowcast-technologie (d.w.z. voorspelling voor de zeer korte termijn), op punt gezet door wetenschappers, informatici en meteorologen van het KMI. Dit systeem zet de grote hoeveelheid waarnemingen van de Belgische weerradars en het bliksemdetectie-systeem BELLS elke 10 minuten om in gemeentelijke voorspellingen op zeer korte termijn. 

Waarom en wanneer is zo’n weerflash nuttig?

De weerflash kan zowel in de privé- als in de professionele sfeer zeer nuttig zijn als u bijvoorbeeld:

  • deelneemt aan een openlucht evenement (festival, markt, …), 

  • uw wagen tijdig wenst in de garage te rijden omdat de hagelkans groot wordt

op de hoogte wenst gebracht te worden wanneer een zware bui nadert om bepaalde buitenwerkzaamheden te kunnen onderbreken of gewoon om schikkingen te kunnen treffen.

Wat is het verschil met de bestaande waarschuwingen?

De weerflash geeft informatie over de lokale schaal, namelijk een gemeente, terwijl een waarschuwing wordt uitgegeven op schaal van een provincie voor weerfenomenen die globaler zijn. De weerflash wordt volledig automatisch uitgestuurd, er is dus -in tegenstelling tot de waarschuwing- geen manuele tussenkomst van de weerkamer bij het opmaken van de weerflash. 

Ter herinnering: de  algemene waarschuwingen worden opgemaakt en verstuurd tot maximaal 48u vooraf, op schaal van een provincie, die bij snel evoluerend gevaarlijk weer uurlijks aangepast worden door de weerkamer, 24u op 24. 

Vandaar dat we de weerflashes niet op dezelfde leest schoeien en geen waarschuwingen noemen. De weerflashes kunnen zelfs verstuurd worden zonder dat een (provinciale) waarschuwing actief is, want voor dit laatste moeten we een kans hebben van minstens 65% over een gebied van minstens een kwart van de provincie. Indien er een evenement in een kleiner gebied dreigt plaats te vinden, kan dat aanleiding geven tot een weerflash voor een gemeente in dat gebied, zonder dat in die provincie een waarschuwing werd afgekondigd. De KMI-meteorologen houden uiteraard de mogelijkheid om radarbeelden van slechte kwaliteit te verwerpen, het neerslagtype te corrigeren en kunnen zo controle houden op de weerflashes. Het is niet mogelijk om manueel per gemeente elke 10 minuten een bericht te maken en tijdig te versturen, zeker niet voor fenomenen die op dergelijke tijdschaal van plaats tot plaats evolueren, zoals (onweers)buien.

Een stap vooruit op vlak van risicocommunicatie

Uiteraard geven we ook met deze dienst geen garantie op 100% correcte bulletins, maar het is wel een belangrijke stap in het efficiënt communiceren van risico's. Het zal de veiligheid van velen op weerkundig vlak ten goede komen en past binnen de strategische keuzes van het KMI om sterk in te zetten op een snelle communicatie van zo nauwkeurig mogelijke weersinformatie bij belangrijke weerfenomenen. Het komende decennium gaan we hard werken om de reactietijd te verlengen, door o.m. gebruik van betere atmosfeermodellen en meer waarnemingen.

Waarom enkel voor neerslag?

De weerflashes gaan vooral intense neerslag of winterse neerslag  aankondigen, al dan niet in combinatie met onweer en hagel, omdat die vaak snel evolueren en op velen van ons een invloed hebben. Temperatuurs-, zicht- of windgebonden fenomenen worden voldoende door de huidige algemene waarschuwingen bedekt, omdat ze meestal trager veranderen en over een groter gebied voorkomen, of omdat ze met onvoldoende betrouwbaarheid zijn te detecteren/voorspellen op gemeentelijke schaal  (windhozen, valwinden, mist). Indien we een uur vooraf een voldoend groot risico inschatten dat een gemeente getroffen wordt, spreken we over een “kans”. Indien de gebeurtenis binnen 10 tot 30 minuten wordt verwacht wordt dit aangegeven met “grote kans”.

Drie niveaus in functie van de neerslagintensiteit

We hanteren volgende begrippen : intense neerslag (het laagste niveau), zeer veel neerslag (het middelste niveau) en extreme neerslag (het hoogste niveau). Bij winterse neerslag : sneeuw en aanvriezende regen.

Voor andere vormen van gladheid zoals rijmplekken of natte sneeuw wordt in de weerflash niet gewaarschuwd, behalve wanneer natte sneeuw valt bij negatieve temperatuur, dan krijgt u een flash “aanvriezende regen”. Wordt er onweer voorspeld, dan wordt dit mee vermeld, idem voor hagel, waarbij we een onderscheid maken tussen hagelstenen en grote hagelstenen. Behalve neerslag worden ook hagelstenen gedetecteerd door onze radars.

Meer informatie over de weerflashes en hoe u ze kunt ontvangen, leest u in de gebruiksaanwijzingen
De precieze criteria van de weerflashes kan u ook op onze website vinden.

Cookies opgeslagen