KMI organiseert bijeenkomst over Europees waarnemingsnetwerk

De elfde E-PROFILE bijeenkomst vond plaats op het KMI tussen 12 en 14 december 2022

E-PROFILE, maakt deel uit van EUMETNET, een Europees samenwerkingsverband van meteorologische instituten gericht op waarnemingssystemen (EUCOS). Dit Europese netwerk van instrumenten meet op verschillende hoogten en afstanden van de grond: de wind, aerosolen, bewolking, temperatuur en vochtigheid. Dit levert op continue basis verticale profielen op voor de verschillende weerparameters. 

De meeste Europese landen hebben hun eigen waarnemingsnetwerk voor deze verticale profielen en gebruiken niet noodzakelijk dezelfde instrumenten, hetzelfde bestandsformaat om de gegevens op te slaan, dezelfde tijdstippen voor waarnemingen, ... Om al deze gegevens te kunnen gebuiken voor de verbetering van weersvoorspellingen of voor de monitoring van aerosolwolken die het luchtverkeer kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld vulkanisch as), is het belangrijk om de gegevens te integreren in een operationeel netwerk. Dit impliceert een standaardisatie van de gegevens door gebruiksaanbevelingen toe te passen voor de verschillende instrumenten die deel uitmaken van het netwerk. Zo'n standaardisatie van gegevens evenals de centralisering in realtime, maakt een uniform gebruik van al deze gegevens mogelijk, hetgeen essentieel is voor de verbetering van de weersvoorspellingen.

E-PROFILE staat zowel in voor het opzetten van het netwerk als voor de centralisatie en coördinatie van alle gegevens, dewelke voornamelijk afkomstig zijn van het waarnemingsnetwerk van de nationale meteorologische instituten in Europa die deel uitmaken van EUMETNET (het KMI is hier lid van en draagt financieel bij aan een aantal van de programma's).

De deelnemers aan de bijeenkomst op het KMI bespraken verschillende onderwerpen:

  • implementatie van nieuwe instrumenten in het netwerk die over de nieuwste technologie beschikken;
  • specifieke problemen gelinkt aan bepaalde instrumenten;
  • en het operationeel ter beschikking stellen van nieuwe meteorologische producten om de betrokken diensten op Europees niveau te verbeteren.
De LIDAR-ceilometer van het KMI in Zeebrugge maakt deel uit van het netwerk E-PROFILE.

De LIDAR-ceilometer van het KMI in Zeebrugge maakt deel uit van het netwerk E-PROFILE.

Het KMI draagt bij tot E-PROFILE door realtime gegevens van 15 instrumenten door te sturen die zich op het Belgische grondgebied bevinden (meer info over het LIDAR-ceilometernetwerk van het KMI), waardoor een aerosol- en wolkenprofiel verkregen wordt. Bovendien voert het KMI het onderhoud uit van 5 van deze instrumenten, rekening houdende met de meest recente E-PROFILE-aanbevelingen.

Leden van de E-PROFILE groep voor het Federaal Klimaatcentrum gelegen naast het KMI.

Leden van de E-PROFILE groep voor het Federaal Klimaatcentrum gelegen naast het KMI.

Cookies opgeslagen