KMI wetenschappers nemen deel aan internationale conferentie over regionaal klimaatonderzoek

Deze week (14-18 oktober 2019) vindt in Peking (China) de internationale CORDEX conferentie plaats over regionaal klimaatonderzoek (International Conference on Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, ICRC-CORDEX).

Bijna 500 klimaatonderzoekers, beleidsmakers en gebruikers van regionale klimaatinformatie afkomstig uit meer dan 70 verschillende landen komen er samen om de meest recente kennis en voortgang over regionaal klimaatonderzoek en regionale klimaatinformatie voor impact- en adaptatiestudies te bespreken en uit te wisselen.

Klimaatonderzoekers van het KMI en de Universiteit van Gent (UGent) nemen ook deel aan de conferentie en zullen er hun werk voorstellen.

Regionale klimaatmodellen en CORDEX

Regionale klimaatmodellen berekenen met een hoge resolutie of met veel detail het klimaat van een bepaalde regio. Zo’n gedetailleerd, regionaal klimaatmodel wordt gekoppeld aan een globaal klimaatmodel, en “zoomt” als het ware in op een bepaalde regio. Deze gedetailleerde informatie is cruciaal om de lokale impacten van het veranderende klimaat te bestuderen, en speelt eveneens een belangrijke rol voor het volgende rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Het internationale  CORDEX-project (CORDEX staat voor COordinated Regional climate Downscaling Experiment) zorgt voor de samenhang van al die regionale klimaatsimulaties. Binnen het CORDEX-project zijn de regio’s, variabelen, en verschillende scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen, vooraf gedefinieerd (zie figuur). Wetenschappers van het KMI en de UGent droegen reeds bij tot het CORDEX project met regionale klimaatscenario's van het ALARO-0 model voor Europa  en Centraal-Azië.

De regio's zoals gedefinieerd in het CORDEX project (aangeduid in geel).

Klimaatonderzoek van KMI en UGent komt aan bod tijdens CORDEX conferentie

In het bijzonder voor neerslag en extreme weersomstandigheden biedt een model met meer detail (zoals het ALARO-0 model van het KMI) een grote meerwaarde. Het onderzoek dat door de KMI en UGent wetenschappers wordt voorgesteld tijdens de conferentie focust op deze twee aspecten:

  • Voor de Aziatische regio werden de wisselwerkingen bestudeerd tussen oase en stedelijk klimaat in de chinese provincie Xinjiang. Het onderzoek toonde aan dat de intensieve landbouw (ten gevolge van de uitbreiding van de oase) in de Xinjiang regio een toename in de zomerneerslag veroorzaakt in het Tian Shan gebergte [meer info].
  • Recent werden de resultaten van statistisch onderzoek over de relatie tussen extreme neerslag en temperatuur voor verschillende locaties in Europa gepubliceerd. Voor het onderzoek werd o.a. gebruik gemaakt van de historische 10-minuten observatiegegevens van het KMI [meer info].
  • De regionale klimaatmodellen aangeleverd in het CORDEX project hebben een ruimtelijk detail van maximaal 10 km. Een methodologie werd uitgewerkt om deze klimaatgegevens te gebruiken om het huidige en toekomstige klimaat in de stad Brussel te bestuderen.
  • Ook voor Ethiopië (Afrika) werd het ALARO-0 model gebruikt om neerslagstructuren te bestuderen in het Ethiopische hoogland [meer info].

Link naar de perstekst en de conferentie website.

Cookies opgeslagen