#MagQuest phase 2: het KMI wint de eerste prijs !

Het KMI heeft, samen met vier andere deelnemers, de #MagQuest phase 2 gewonnen. De wedstrijd wordt georganiseerd door het 'National Geospatial Intelligence Agency' (Verenigde Staten), en elk van de vijf winnaars ontvangt een geldprijs van 200.000 USD.

Het wedstrijdreglement en de officiële bekendmaking van de winnaars kan je hier terugvinden: https://www.magquest.com/meet-the-phase-2-winners/. Via de wedstrijd worden innovatieve projecten beloond die de verzameling van geomagnetische gegevens bevorderen met het oog op het verbeteren van het World Magnetic Model (WMM).

Het WMM is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Meer dan een miljard smartphonegebruikers gebruiken het model onbewust via mobiele toepassingen, en de navigatiesoftware in auto's maakt eveneens gebruik van het WMM.  Bovendien is dit model van cruciaal belang voor verschillende militaire en commerciële toepassingen, zoals bijvoorbeeld hulp bij de oriëntatie en navigatie van onderzeeërs, satellieten en vliegtuigen, markeringen van landingsbanen van luchthavens en tal van industriële toepassingen binnen de energie- en telecommunicatiesector.

Waarden van magnetische declinatie in de wereld begin 2019 volgens het WMM. Dit model is ontwikkeld op basis van geomagnetische gegevens verzameld door satellieten (momenteel de ESA Swarm-missie) en magnetische observatoria (die de aarde onvolledig bedekt).

Wat houdt het voorstel van het KMI in?

Het project dat werd ingediend, heeft als doel om de geautomatiseerde technologie voor magnetische observaties op wereldschaal te implementeren. Deze technologie werd ontworpen en gepatenteerd door het Geofysisch Centrum van het KMI, dat deel uitmaakt van het MagneticValley-project. MagneticValley (www.magneticvalley.be) streeft een sociaal-economische verbetering na door producten en diensten te ontwikkelen op basis van de expertise van het Geofysisch Centrum van het KMI.

Het automatische magnetisch observatorium integreert 3 geomagnetische instrumenten: een scalaire magnetometer, een vectormagnetometer en een automatische DIFlux om de vectorcalibratie te automatiseren. Verwerking en satelliettransmissie van gegevens naar het Geofysisch Centrum van het KMI worden geautomatiseerd en in realtime geleverd.

Afgelopen juni won het KMI de eerste fase van deze wedstrijd door het indienen van een technologische beschrijving, ondersteund door verschillende operationele voorbeelden. Om de tweede (en laatste) ronde van deze competitie te winnen, moest het KMI een veel gedetailleerder voorstel indienen. Meer specifiek was het nodig om de technologie te beschrijven voor het inzetten en gebruiken van observatoria op oceaanbodems en om de geografische distributie van het netwerk van automatische magnetische observatoria tot stand te brengen. Het netwerk dat zal worden geïmplementeerd moet ook voldoen aan de precisievereisten van het World Magnetic Model (WMM). Om dit voorstel op te stellen, heeft het KMI samengewerkt met de Woods Hole Oceanographic Institution (VS), met wie het deze prijs zal delen (75% ten behoeve van het KMI en 25% voor de WHOI).

Het door het KMI voorgestelde netwerk omvat 4 nieuwe observatoria op de zeebodem (lichtblauw) en 99 aardse observatoria: 66 observatoria bestaande uit Intermagnet (rood), 12 niet-intermagnetische observatoria (donkerblauw omcirkeld rood) en 21 nieuwe terrestrische observatoria (paars) .

Toekomsperspectieven

De 'National Geospatial Intelligence Agency' zal eind december 2019 meedelen of ze één van de vijf voorstellen kiest om te laten uitvoeren. In dat geval, zal het 'National Geospatial Intelligence Agency' de voorgestelde technologie gedurende 2 jaar als prototype in gebruik nemen, en binnen de komende 5 jaar zal de technologie volledig klaar zijn voor implementatie en uitvoering. Kortom, het Geofysisch Centrum van het KMI heeft naast een geldprijs wellicht ook de mogelijkheid om hun voorstel op wereldschaal te laten implementeren!

Cookies opgeslagen