Observaties van wateroverlast en optische verschijnselen in de KMI-app

Vorige zomer lanceerden we in de KMI-app de mogelijkheid om waarnemingen met ons en met andere gebruikers te delen. Deze nieuwe functie bleek bijzonder in de smaak te vallen bij onze app-gebruikers: tot nu toe ontvingen we in totaal bijna 500 000 waarnemingen! Door het grote succes beslisten we om nog twee extra types van waarnemingen toe te voegen in de app, namelijk wateroverlast en optische verschijnselen.

Wateroverlast

In samenspraak met de drie gewesten hebben we het rapporteren van wateroverlast en overstromingen toegevoegd aan de lijst met mogelijke waarnemingen. De voorspelling en het beheer van overstromingen is een gewestelijke bevoegdheid, maar overstromingen worden uiteraard bijna altijd veroorzaakt door hevige en/of langdurige regenval. De toevoeging van overstromingen is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het federale KMI en de verschillende hydrologische diensten van de drie gewesten: de gewesten droegen bij tot de ontwikkelingskosten van deze toevoeging, terwijl het KMI de inkomende waarnemingen in reële tijd doorgeeft aan de gewesten.

We dienen er wel op te wijzen dat een melding van een overstroming via onze app geen oproep vervangt voor interventies van de hulpdiensten of andere bevoegde autoriteiten. Dit dien je nog steeds te doen via de gebruikelijke kanalen.

Optisch verschijnsel

Het delen van optische verschijnselen heeft op het eerste zicht misschien geen toegevoegde waarde voor het inschatten van het huidige weerbeeld in België. Toch denken we dat het een mooie aanvulling is op de huidige lijst, en dit om verschillende redenen.

Het KMI wil namelijk de interesse en de fascinatie voor deze fenomenen aanwakkeren bij een groter publiek, en dus de kennis van de meteorologie in het algemeen verhogen. Bovendien is het zo dat er al een (beperkte) groep gebruikers bestond die graag deze fenomenen wilde rapporteren, maar tot nu toe hiervoor niet terecht kon in onze app. En daarnaast is het ook gewoon een waarneming met een hoog “fun”-gehalte: je kan onmiddellijk op de kaart in de app nagaan of er iemand in jouw buurt hetzelfde bijzonder fenomeen aan de hemel heeft gespot!

Een regenboog kent natuurlijk iedereen; over de andere verschijnselen hebben we een korte omschrijving in de app toegevoegd. Je vindt deze onder het info-knopje rechtsboven op het keuzescherm van de optische verschijnselen.

Cookies opgeslagen