Onderzoek naar de rol van private tuinen in het hitte-eilandeffect in Leuven

Met het Garmon-LeuvenAir citizen science project wil de KU Leuven, in samenwerking met de stad Leuven en Leuven2030, het stadsklimaat in Leuven bestuderen. Het project zal onder meer het matigende effect van groene elementen in de stad en in de tuinen van burgers trachten in kaart te brengen. Het KMI stelt het WOW-BE platform ter beschikking voor datavisualisatie.

Het stedelijk microklimaat ontstaat door de wisselwerking tussen de stedelijke oppervlakte en de atmosfeer. De fysische processen die zich in het hart van dit microklimaat voordoen, zijn het gevolg van energie- en wateruitwisseling tussen de stedelijke oppervlakte en de atmosfeer. De inrichting van het stedelijke landschap speelt een belangrijke rol in dit fenomeen. Specifiek in dit onderzoeksproject wil de KULeuven, samen met haar partners, focussen op de rol van private tuinen in de stad. Op dit ogenblik is men bezig met de uitrol van een netwerk van low-cost stations die zullen worden geplaatst in tuinen van burgers. Het is dus een mooi voorbeeld van een citizen science project dat naadloos aansluit op het WOW-BE platform.

Ook het KMI deed reeds onderzoek naar het hitte-eilandeffect, maar dan voor de Brusselse regio. Het KMI is daarnaast ook betrokken bij het VLINDER project van de Universiteit Gent, waarbij tegen het einde van dit jaar 56 stations zullen worden verspreid in Vlaanderen en Brussel, om onder meer het stedelijk klimaat te bestuderen.

Cookies opgeslagen