Simulatie van de rookwolk van de fabrieksbrand in Rouen (Noord-Frankrijk)

Op donderdag 26 september 2019, brak rond 2.40 uur lokale tijd brand uit in een chemische fabriek in de buurt van Rouen.

Het KMI heeft de verplaatsing van deze wolk gesimuleerd met het dispersiemodel van het KMI om na te gaan wat zijn traject over België was. De resultaten van het model bevestigen de waarnemingen van de “Black Carbon” (BC) metingen, die vanaf 9 uur lokale tijd in de luchtmeetstations in Vlaanderen, het dichtst tegen de Frans-Belgische grens, werden gemeten (Black Carbon (BC): zwarte koolstof vormt een fractie van fijn stof en bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffen).

De rookwolk trok verder over ons land wat ook in andere meetstations werd opgepikt. Voor verdere informatie omtrent de luchtkwaliteitsmetingen, verwijzen wij door naar de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Cookies opgeslagen