Speciaal IPCC-rapport over klimaatverandering en landgebruik

Gisteren, op 8 augustus 2019, publiceerde het IPCC zijn “Speciaal rapport over klimaatverandering, verwoestijning, landdegradatie, duurzaam landgebruik, de voedselveiligheid en de flux van broeikasgassen in de terrestrische ecosystemen”, dat goedgekeurd werd tijdens 50ste plenaire sessie van het IPCC (Genève, 2-6 augustus 2019).

Dit rapport bestudeert het verband tussen de klimaatverandering en het landgebruik, waarbij de samenvatting voor beleidsmakers de wetenschappelijke basis voor mitigatie- en adaptatiemaatregelen vormt.

Onze collega Rafiq Hamdi heeft met zijn onderzoek over klimaatverandering in stedelijke gebieden bijgedragen aan het tweede hoofdstuk van het rapport waarin land-klimaat interacties uitvoerig behandeld worden.

“Both global warming and urbanisation can enhance warming in cities and their surroundings.”

                                                                                                                                           IPCC Report, p. 73

Conclusies over verstedelijking en klimaat

  • Verstedelijking heeft een groter effect op de temperatuur tijdens de nacht dan overdag.
  • Het stedelijk hitte-eilandeffect maakt hittegolven intenser (tussen 1.22°C en 4°C, vooral gedurende de nacht).
  • Verstedelijkte gebieden kennen een verstoorde watercyclus. Het groter aandeel aan verharde grond verhoogt de kans op overstromingen tijdens intense regenbuien.

Cookies opgeslagen