Stilstandregeling nieuw windpark in Pelt gestuurd door vogeldetectie KMI

De constructie van nieuwe windparken is een uiterst belangrijk element in de transitie naar hernieuwbare energie. Jaar na jaar neemt de capaciteit van windenergie toe in ons land, en dat is een prima zaak in de strijd tegen de klimaatverandering. Toch moet men ook rekening houden met een zekere impact van de turbines op de avifauna: vogels kunnen het slachtoffer worden van de draaiende wieken van deze mastodonten. Om deze impact zoveel mogelijk te beperken, heeft het KMI, in opdracht van projectontwikkelaar Storm, een product ontwikkeld dat de stilstandregeling stuurt van een nieuw windpark in Pelt, Limburg.

Gisteren 28 oktober werden op de terreinen van Nyrstar en Velbo in Pelt drie nieuwe windmolens officieel ingehuldigd. Het park situeert zich in vogelrijk gebied, en tevens op een belangrijke doortrekroute tijdens periodes van vogeltrek. Om de impact van de turbines op de vogelpopulatie zo klein mogelijk te houden, heeft het KMI, in opdracht van projectontwikkelaar Storm, een product voor vogeldetectie ontwikkeld dat de stilstandregeling stuurt van dit windpark: zodra de weerradar een hoog aantal vogels registreert in de atmosfeer, worden de rotors van de turbines onmiddellijk stilgelegd. Dit product is een doorontwikkeling van de know-how waarover het KMI beschikt inzake vogeldetectie op basis van weerradar, waarover we reeds eerder berichtten.

Een weerradar detecteert immers niet alleen de waterdruppeltjes in de atmosfeer, maar evengoed vogels die zich verplaatsen in het luchtruim. Op die manier kan er elke vijf minuten een schatting worden gemaakt van het aantal vogels. Speciaal voor de windsector werd er een afgeleid product ontwikkeld dat nu voor het eerst geëxploiteerd wordt door dit nieuwe windpark in Pelt. Het KMI gebruikt hiervoor de ruwe meetgegevens van de weerradar van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in Houthalen-Helchteren, en berekent in reële tijd een schatting van de vogeldichtheid. Deze schatting wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de operator in Pelt.

De weerradar van Houthalen-Helchteren bevindt zich op een kleine 20 km van het windpark. Als de weerradar van de VMM tijdelijk buiten dienst is, wordt er een weerradar van het KMI gebruikt als back-up om de continuïteit van de dienst te garanderen. Een speciaal ontwikkeld dashboard houdt de performantie en de kwaliteit van het product 24/7 in de gaten. Met dit innovatief product hoopt het KMI een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van vogelvriendelijke windparken.

De weerradar van de VMM in Houthalen-Helchteren (foto: M. Reyniers)

De weerradar van de VMM in Houthalen-Helchteren (foto: M. Reyniers)

Cookies opgeslagen