Verwachtingen voor 5 juli 2063

Op 5 juli 2063 zet de hittegolf zich verder, en blijft het op veel plaatsen heel zonnig. In de loop van de dag kunnen stapelwolken ontwikkelen, maar het blijft meestal droog. We halen bijzonder hoge temperaturen, met maxima tot 37 graden in de Kempen, en een minimum temperatuur van 23 graden in het centrum. Er waait een matige wind uit het oosten.

Temperaturen van meer dan 25°C zullen in de toekomst vaker voorkomen

Voor deze “weersvoorspellingen” gebruikten we ons weermodel als klimaatmodel door het verder te laten rekenen tot 2100. Gedurende deze periode veranderen we de concentraties aan broeikasgassen volgens de scenario's van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Voor alle duidelijkheid, op 5 juli 2063 verwachten we niet noodzakelijk een hittegolf. Dit is louter een illustratie van hoe ons weer er in de toekomst zou kunnen uitzien. Wat we wel kunnen verwachten is dat dergelijke hittegolven en zeer hoge temperaturen zich in toekomst regelmatiger zullen voordoen. Dit wordt inderdaad weergegeven in onderstaande figuur, die een stijgende evolutie toont in het aantal zomerdagen tot het eind van deze eeuw, zoals berekend door ons regionaal klimaatmodel.

Projectie: De gekleurde punten tonen het jaarlijks aantal zomerdagen. De gekleurde lijnen tonen de evolutie van het aantal zomerdagen tot het eind van deze eeuw.

We hopen dat dit voorbeeld de mogelijke gevolgen van klimaatverandering meer tastbaar maakt.

Cookies opgeslagen