VN-klimaattop in New York

Vandaag, 23 september 2019, start in New York een belangrijke klimaattop van de Verenigde Naties (VN). De top duurt vijf dagen en brengt regeringsleiders, actoren uit de privé sector, middenveldorganisaties, lokale autoriteiten, en andere internationale organisaties samen om het wereldwijde klimaatbeleid te versterken.

In 2015 werd met het Akkoord van Parijs een belangrijk internationaal verdrag gesloten tussen 195 landen om de globale opwarming (ten opzichte van de pre-industriële periode) onder 2°C te houden, en een beperking tot 1,5°C na te streven. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen snel afnemen om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken.

Nood aan ambitieuze beleidsacties

Om deze globale doelstellingen zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs te bereiken, hebben alle landen in 2015 een eigen bijdrage of doelstelling geformuleerd waarvoor het verantwoordelijk is. De klimaattop van deze week beoogt om deze nationale klimaatambities onder de vorm van concrete en realistische plannen te versterken. Deze plannen vereisen niet alleen een beperking in de uitstoot van de broeikasgassen maar ook een economische omschakeling die duurzaam, rechtvaardig en sociaalecologisch is. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft hierbij een portfolio aan ambitieuze adaptatieacties geformuleerd:

  • een wereldwijde transitie naar hernieuwbare energie;
  • duurzame en veerkrachtige infrastructuren en steden;
  • duurzame landbouw en beheer van bossen en oceanen;
  • veerkracht en aanpassing aan impacten van klimaatverandering;
  • afstemming van openbare- en privé-financiering op een netto nuleconomie.

Wetenschappelijke basis

Op de vooravond van de klimaattop hebben verschillende belangrijke klimaatorganisaties een rapport gepubliceerd dat de stand van zaken geeft over de klimaatverandering. Het rapport “United in Science”  is gebaseerd op het meest recente klimaatonderzoek, en werd gecoördineerd vanuit de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Dit rapport vormt samen met de rapporten van het internationaal panel van klimaatwetenschappers of het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC) de wetenschappelijke basis voor de noodzaak aan een internationaal klimaatbeleid met concrete acties.

"De globale opwarming veroorzaakt door menselijke activiteit wordt momenteel geschat op 1,1°C (ten opzichte van de pre-industriële periode), en wereldwijd waren de voorbije vijf jaar de warmste jaren ooit gemeten."

Uit: "United in Science" rapport, WMO.

Deze opwarming veroorzaakt wereldwijd o.a. veranderingen in de frequentie en intensiteit van neerslag, stormen en hittegolven, en een afname in de hoeveelheid sneeuw en ijs. Dit heeft op zijn beurt een impact op de biodiversiteit, de landbouw, de gezondheid, de economie, het waterbeheer, etc.

Ieder verticaal streepje in de figuur staat voor één jaar, gaande van 1850 t.e.m. 2018. De kleur van elk streepje geeft de jaarlijkse gemiddelde temperatuur op aarde aan, met blauw voor relatief koude jaren en rood voor relatief warme jaren. Deze manier van weergave van klimaatdata, en de naam ‘warming stripes’ die hieraan gegeven werd, werd bedacht door klimaatwetenschapper Ed Hawkins.

Wereldwijde klimaatacties #climatestrike

Sinds voorbije vrijdag 20 september 2019 werd wereldwijd opgeroepen om tijdens de week van de klimaattop klimaatacties te organiseren. Het boegbeeld achter de klimaatacties is de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die vorige maand per zeilboot naar New York reisde om er de klimaattop bij te wonen. In meer dan 150 landen hebben verschillende klimaatbewegingen acties georganiseerd om de druk op de nationale overheden die aanwezig zijn op de klimaattop, te verhogen.

Begin dit jaar werd het initiatief "Scientists4Climate" gelanceerd, waarbij meer dan 3.400 wetenschappers van alle Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen (waaronder ook wetenschappers van het KMI) aan de beleidsmakers oproepen om dringend meer klimaatambitie te tonen. "Scientists4Climate" roept ook deze week op tot acties.

Meer info

Cookies opgeslagen