Wereld Meteorologische Dag: Aan de frontlinie van klimaatactie

Klimaatverandering is een reële en onmiskenbare bedreiging voor onze hele beschaving. De gevolgen zijn al zichtbaar en zullen catastrofaal zijn als we nu niets doen.

Daarom is het thema van Wereld Meteorologische Dag 2024 "Aan de frontlinie van klimaatactie".

Een paar woorden van Celeste Saulo, de nieuwe secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie

Zoals u weet, is dit mijn eerste Wereld Meteorologische Dag als secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Eerder heb ik deze dag ook gevierd binnen de Argentijnse Meteorologische Dienst, omdat het een unieke gelegenheid is om meer bekendheid te geven aan wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. De nationale meteorologische en hydrologische diensten (NMHS) - leden van de WMO - spelen een essentiële rol in onze strijd tegen klimaatverandering. De wereldwijde meteorologische gemeenschap levert immers instrumenten en kennis voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering. Het is daarom passend dat het thema van de Wereld Meteorologische Dag dit jaar "In de frontlinie van klimaatactie" is. Klimaatactie betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Maar iedereen is het erover eens dat het essentieel is. Dat het dringend is. Dat het een oproep is voor ons allemaal. We moeten allemaal in dezelfde richting werken. Onze meteorologische en hydrologische gemeenschappen verzamelen, verspreiden en analyseren gegevens over weer, water en milieu. Het zijn deze gegevens die ons in staat stellen om te begrijpen wat er momenteel met het klimaat gebeurt en hoe het verandert. We kunnen niet beheren wat we niet meten, en dat is waar de WMO om de hoek komt kijken. We zijn trots dat we al meer dan 150 jaar gegevens en best practices delen. Dit is onze kracht. We maken gebruik van deze kracht om de informatie te verschaffen die nodig is om risico's te beperken. We hebben ook de WMO Global Greenhouse Gas Watch gelanceerd. We hebben meer metingen nodig om de besluitvorming en klimaatmaatregelen te ondersteunen. Maar mitigatie is niet genoeg. Aanpassing is een MUST. Voor velen is het een kwestie van leven of dood.

Cookies opgeslagen