Nieuws en info

Corioliseffect

Het corioliseffect heeft te maken met het draaien van de aarde om haar eigen as. De Corioliskracht veroorzaakt een richtingsverandering van de wind. Deze verandering is alleen zichtbaar voor iemand (of een satelliet) die meebeweegt met de aarde.

Een belangrijk gevolg van de corioliskracht is dat de wind op grote schaal niet in een rechte lijn stroomt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. In werkelijkheid stroomt hij ongeveer parallel met de isobaren. Door de wrijving van de wind aan het ruwe aardoppervlak snijdt de windvector in de onderste luchtlagen wel de isobaren met ongeveer 30° op land en op zee met ongeveer 10°. In de hogere luchtlagen is die afwijking verwaarloosbaar en stroomt de wind mooi omheen de lage- en hogedrukzones.

Het corioliseffect is enkel significant bij grootschalige luchtverplaatsingen.

Cookies opgeslagen