Nieuws en info

Driftsneeuw

Wanneer het hard waait kan sneeuw zich ophopen op windluwe plaatsen.

Driftsneeuw kan het zicht sterk beperken en tot in zeer kleine kieren doordringen, waardoor het apparatuur kan beschadigen. Er kunnen belangrijke sneeuwophopingen ontstaan en zelfs zogenaamde sneeuwduinen. Deze kunnen plots verschijnen langs wegen en het verkeer belemmeren.

Bij stormwinden vanaf 8 Bf en sneeuwval spreken we van een sneeuwstorm, in sommige landen ook blizzards genoemd. Bij windsnelheden van 6 of 7 Bf gebruiken we de term sneeuwjacht.

De wind doet een bestaande sneeuwlaag driften.

De wind doet een bestaande sneeuwlaag driften.

De wind kan enorme sneeuwophopingen veroorzaken, soms in de vorm van duinen.

De wind kan enorme sneeuwophopingen veroorzaken, soms in de vorm van duinen.

Cookies opgeslagen