Nieuws en info

El Niño/La Niña

De (westwaarts gerichte) passaatwinden zorgen er voor dat er in de Stille Oceaan sprake is van een opstuw van warm water over het westelijke deel van de Oceaan. Dit heeft tot gevolg dat er over de oostelijke kant van de oceaan (ten westen van Peru) kouder water vanuit de diepte naar de oppervlakte komt en het oppervlaktewater daar afkoelt. We spreken dan van een La Niña situatie. Het koudere zeewater aan de oppervlakte zorgt voor meer voeding in deze regio en dus een grotere visvangst. Wanneer de passaatwinden afzwakken of stilvallen (wat periodiek het geval is), keert het opgestuwde warme water terug oostwaarts en valt die opwaartse stroom van koud zeewater vanuit de diepte stil. Er is dan sprake van een opwarming van het oppervlaktezeewater in een brede strook ten westen van Peru waarbij het zeewater diverse graden kan stijgen. Dit noemt men een El Niño.

De verdeling van de zeewatertemperatuur over de Stille Oceaan heeft een directe invloed op de luchtstroming over deze gebieden en heeft op haar beurt weer een invloed op de landen nabij de evenaar. Ook in de rest van de wereld is er een zekere invloed voelbaar, al lijkt dit over Europa eerder beperkt te zijn.

De El Niño van 2016 is goed te zien op deze kaart met temperatuurafwijkingen van het zeewater.

Cookies opgeslagen