Nieuws en info

Front

Een front is de scheiding tussen twee luchtmassa's en wordt meestal, maar niet altijd, vergezeld van veel bewolking en neerslag. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen warmtefronten, koufronten en occlusiefronten en stationaire fronten.

Twee luchtmassa’s die naar elkaar toe bewegen, zullen zich niet vermengen omwille van hun verschil in dichtheid (soortelijke massa), die hoofdzakelijk bepaald wordt door het verschil in temperatuur. De warme lucht, met haar kleinere dichtheid, wordt gedwongen over de koude lucht te stromen. De frontale scheiding aan het aardoppervlak zet zich dus voort in de hogere luchtlagen als een frontvlak. Door die stijging koelt de lucht af en is er wolkenvorming en daarna mogelijk ook neerslagvorming.

De scheiding tussen de koudere polaire en warmere tropische lucht wordt het polair front genoemd en slingert gemiddeld rond de 60ste breedtegraad. Langs dit polair front ontstaan er vaak frontale depressies.

Cookies opgeslagen