Nieuws en info

Getijde

De getuigen verwijzen naar het regelmatig voorkomen van eb en vloed onder invloed van de aantrekkingskracht van de hemellichamen, meer bepaald de maan. Deze astronomische getijden veroorzaken vairaties in de waterstand van de zee. Getijden zijn plaatsafhankelijk door onder andere de specifieke vorm van landmassa's en de heersende weersomstrandigheden. Twee keer per dag is het water op zijn laatste punt (eb) en twee keer er dag op zijn hoogste punt (vloed). Twee keer per maand is het verschil tussen eb en vloed het grootst, ongeveer twee dagen na zowel volle als nieuwe maan. We spreken dan van "springtij". In combinatie met een sterke noordelijke wind over de Noordzee kan het water aan onze kusten dan extra hoog worden opgestuwd en is er in extreme gevallen gevaar voor overstromingen. Zo'n situatie kwam voor tijdens de historische overstroming van 1953 in Nederland en België.

De concrete standen van de hemellichamen op een bepaalde plaats op de aarde worden in de efemeriden weergegeven.

De tijdstippen van het op- en ondergaan van de zon en de maan voor de volgende drie dagen kunt u hieronder terugvinden.

Aanverwant begrip

Cookies opgeslagen