Nieuws en info

Heiigheid

Men spreekt van een heiige atmosfeer wanneer droge kleine luchtpartikels het zicht beperken. Het gaat om fijn stof of deeltjes van de industrie en het verkeer (zie ook smog) waarop het zonlicht verstrooid wordt. Deze hoge concentratie aan luchtdeeltjes is te herkennen als een vuile bruingrijze band boven de horizon.

Heiigheid komt vooral voor in een situatie van hogedruk waarbij er weinig wind is en er bovendien vaak sprake is van een inversie, waaronder de verontreinigde lucht als het ware gevangen zit in een dunne luchtlaag boven de grond en menging met de meer zuivere lucht in de hogere luchtlagen niet meer lukt.

Cookies opgeslagen