Nieuws en info

Katabatische winden

Algemene term voor winden die een dalende beweging maken langs het reliëf. Omgekeerd spreekt men van anabatische winden. Voorbeelden zijn berg- en dalwinden.

Wanneer hoogvlakten of hoge berggebieden sterk afkoelen (door bijvoorbeeld uitstraling boven sneeuwgebieden aldaar) wordt de lucht flink zwaarder en zal onder toedoen van de zwaartekracht een neerwaartse beweging inzetten langsheen de flanken van de berggebieden. Deze beweging is wind en deze wind kan snelheden halen tot meer dan 200 km/u in sommige gevallen. De kusten van Groenland krijgen er vaak mee te maken. In Europa is de Bora-wind een voorbeeld van een katabatische wind.

Cookies opgeslagen