Nieuws en info

Klimatogram

Het klimatogram is een grafische voorstelling van de jaarlijkse cyclus van het gemiddelde klimaat op een bepaalde plaats. Het wordt opgemaakt met behulp van de maandelijkse gegevens van de neerslaghoeveelheden en de gemiddelde temperatuur, die werden waargenomen over een lange periode op de desbetreffende plaats. De elementen die het klimatogram samenstellen zijn:

Verticaal:

  • Recht, de schaal met de gemiddelde temperaturen (in °).
  • Links, de schaal met de neerslaghoeveelheden (in mm).

Horizontaal:

  • De maanden van het jaar.
  • De naam van het waarnemingssation en de code van het station.

Curve en staafjes:

  • Een rode curve verbindt de gemiddelde temperaturen van elke maand.
  • De blauwe staafjes duiden de maandelijkse neerslaghoeveelheid aan.

Opmerking: Traditioneel, om te helpen bij de interpretatie van een klimatogram in functie van de klimaatclassificatie, zijn de waarden van de schaal van de neerslaghoeveelheden het dubbele van de overeenkomstige waarden op de temperatuursschaal.

Voorbeeld:

Cookies opgeslagen