Nieuws en info

Lichtende nachtwolken

Lichtende nachtwolken ontstaan op ongeveer 75 tot 85 km hoogte, waar temperaturen heersen van -120°C. Deze wolken bevinden zich dus veel hoger dan de gewone wolkengeslachten, in de mesosfeer (zie atmosfeer). Ze gelijken op cirrus maar hebben een blauwachtige tot zilverachtige schijn. Het zijn de hoogste wolken in onze atmosfeer.

Omdat ze zo ijl zijn, worden deze wolken alleen zichtbaar als de zon onder de horizon is verdwenen. In onze streken kunnen we ze soms zien tussen mei en juli.
Stofdeeltjes en andere kleine deeltjes waarop waterdamp zich kan afzetten spelen een belangrijke rol bij de vorming van lichtende nachtwolken. Waterdamp zet zich af op deze deeltjes, zodat er ijs ontstaat. Er is dus een kern van stof, met daaromheen een laag ijs. De zonnestralen reflecteren op het ijs, en daardoor zie we de wolken als het ware ‘oplichten’.

De oorsprong van de uiterst fijne deeltjes is nog onzeker. Stof van meteorieten is een mogelijkheid, maar ook deeltjes van krachtige vulkaanuitbarstingen kunnen tot op die hoogte doordringen.

 

Lichtende nachtwolken, gefotografeerd op 18 juni 2018 vanuit Utrecht (foto: Michiel Baatsen)

Cookies opgeslagen