Nieuws en info

Magnetische declinatie

De magnetische declinatie is de hoek tussen het geografisch noorden en het magnetisch noorden. Ze wordt uitgedrukt in booggraden en is positief wanneer het magnetisch noorden zich ten oosten van het geografisch noorden bevindt. De declinatie varieert in tijd en ruimte. In België wordt ze voortdurend door het KMI in de “Magnetische Observatoria” te Dourbes en Manhay alsook in het station van het Zwin gemeten.

Het kennen van de magnetische declinatie laat toe de aanduidingen op het kompas (gericht naar het magnetisch noorden) te corrigeren zodat de richting van het geografisch noorden aangegeven wordt.

Het archeomagnetisme maakt het mogelijk de waarde van de declinatie in het verleden terug te vinden door vroeger geregistreerde artefacten te onderzoeken.

Cookies opgeslagen