Nieuws en info

Medicane

Een medicane (een samenvoegsel van 'medireranean hurricane') is een vrij kleinschalige maar zeer actieve depressie boven de Middellandse Zee (vooral over het westelijke en centrale deel) die uiterlijke kenmerken vertoont van een klassieke tropische storm. De windsnelheid in de nabijheid van een medicane kan soms orkaankracht bereiken en niet zelden is er ook sprake van een wolkenloos oog in het midden van de storm. Een medicane komt wel vaker voor en is niet erg uitzonderlijk. Sinds de komst van de satellietbeelden zijn deze kleinschalige stormen beter te herkennen.

Naast de wind is het vooral de regen die een probleem vormt voor gebieden waar het systeem aan land gaat. Rondom de kern bevinden zich immers zware (onweers)buien en het gevaar voor overstromingen is reëel.

Een medicane ontstaat vaak in een gebied met grote horizontale temperatuurcontrasten, bij fronten dus bijvoorbeeld. Bovendien is er in de hoogte meestal sprake van koude lucht waardoor er sprake is van een hoge onstabiliteit. Bij gewone tropische stormen wordt de onstabiliteit ontwikkeld door de hoge zeewatertemperatuur maar bij een medicane speelt deze temperatuur niet zo'n cruciale rol. De meeste medicanes komen niettemin voor in de herfst wanneer het zeewater van de Middellandse Zee maximaal is.

Op 16 januari 1995 was er een krachtige Medicane actief bezuiden Italië. Het wolkenloze oog was op dit visuele satellietbeeld zeer goed zichtbaar (bron: NOAA)

Cookies opgeslagen