Nieuws en info

Mistral

De Mistral is een krachtige, relatief koude noordelijke wind die ontstaat over het zuiden van Frankrijk, vooral nabij de Rhonevallei. Deze wind komt tot stand tussen een gebied met hoge druk ten westen van Frankrijk (en zich deels over het westen van Frankrijk uitstrekkend) en een lagedrukgebied nabij de Golf van Genua. Tussen beide kan het luchtdrukverschil zodanig oplopen dat er een sterke luchtdrukgradiënt tot ontwikkeling komt over bovengenoemde gebieden in Frankrijk wat zich rechtstreeks vertaalt in een krachtig windveld.

De Mistral kan dagen aanhouden en gepaard gaan met windstoten tot meer dan 100 km/h. Vaak is het daarbij vrij zonnig in de (sub)polaire luchtmassa. Men koppelt deze wind traditioneel aan het trechtereffect in de Rhonevallei, maar de invloed ervan is niet duidelijk.

Cookies opgeslagen