Nieuws en info

Blizzard

Een blizzard is een situatie waarbij het hard waait (minstens 56 km/h, bijna 8 beaufort) in combinatie met vallende of opwaaiende sneeuw. Deze situatie moet minstens drie uur aanhouden en het zicht moet hierbij gelijk of lager zijn dan 400 m. Naast de slechte zichtbaarheden is er ook vaak sprake van sneeuwophoping en kan de opwaaiende sneeuw soms binnendringen door kieren en bijvoorbeeld kortsluiting veroorzaken bij transformatiehuisjes en dergelijke. In ons land komt een blizzard maar zelden voor.

Cookies opgeslagen