Nieuws en info

Radiosonde

Een radiosonde is een meetinstrument dat door middel van een ballon, gevuld met helium of waterstofgas, in de atmosfeer wordt opgelaten om zo diverse meteorologische parameters in de lucht op diverse hoogtes te meten. De sonde bereikt doorgaans een hoogte van 20 tot 30 km en op die hoogte kan ook de hoeveelheid ozon gemeten worden.

Door middel van de verzamelde gegevens hebben de meteorologen een idee van de verticale opbouw van de atmosfeer en kan men bijvoorbeeld nagaan hoe stabiel de atmosfeer is. De gegevens worden ook gebruikt om hoogtekaarten op te stellen.

Door middel van een ballon wordt een radiosonde opgelaten in de lucht.

Cookies opgeslagen